Korekta reformy fiskalnej albo porozumienia z Międzynarodowym Funduszem Walutowym

24 lipca 2014 | Autor: Autor: Viktor Maziarchuk