Gorące tematy:

Kalendarium strajków pracowników naftowych i prześladowań politycznych w Kazachstanie 01.02.2012-29.02.2012

Luty, 2012

02.02.2012. W redakcji gazety „Golos Respubliki” w Almaty pracownicy Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego w Kazachstanie przystąpili do konfiskowania komputerów i sprzętu. Wszyscy mówcy, występujący podczas konferencji prasowej 30 stycznia – Oksana Makushyna, Lana Vinyavskaya i Sergey Utkin – zostali wezwani na przesłuchanie do KBN.

02.02.2012. Przywódca ruchu młodzieżowego „Rukh Pen Til” Zhanbolat Mamay otrzymał postanowienie o zmianie statusu na „oskarżony” .

03.02.2012. Międzynarodowa organizacja dziennikarzy „Reporterzy bez granic” wyraziła zaniepokojenie z powodu prześladowań dziennikarzy mediów opozycyjnych w Kazachstanie.

03.02.2012. Apelacja Vladimira Kozlova (lider niezarejestrowanej partii opozycyjnej „Alga”) i opozycyjnego polityka Serika Sapargali została odrzucona przez instancję apelacyjną Almatinskiego Sądu Miejskiego.Sprawy karne Vladimira Kozlova i Serika Sapargali są prowadzone przez śledczych departamentu KBN w Obwodzie Mangistauskim.

03.02.2012. Bolat Atabaev (reżyser, aktywista ruchu „Khalyk Maidany”) otrzymał postanowienie o zmianie jego statusu z „podejrzanego” na „oskarżonego”. Postanowienie zostało mu doręczone w dniu 3 lutego 2012 roku w departamencie Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego w Almaty.  Dowodem jego  działań przestępczych, określonych w Artykule 164, ustęp 3 art. 164 Kodeksu Karnego Republiki Kazachstanu jest zarzut wygłoszenia przemówienia w mieście Zhanaozen.  Wobec Bolata Atabaeva zastosowano środek zapobiegawczy – zobowiązanie do nieopuszczania miasta.

06.02.2012. Dokonano zajęcia biura partii „Alga!” w Petropavlovsku. Akcja została poprzedzona rozmową telefoniczną, w trakcie które nieznana osoba ustaliła, kto jest właścicielem lokalu. Następnie do biura przyjechała grupa pracowników organów ścigania, którzy siłą wtargnęli do biura i poinformowali, że mieszkanie zostaje zabezpieczone. Wszyscy obecni zostali zmuszeni do podpisania oświadczenia, stwierdzającego, iż odpowiedzialność za nienaruszony stan mienia spoczywa na nich.

06.02.2012. Żony przebywających w areszcie śledczym KBN lidera niezarejestrowanej partii Alga V. Kozlova i redaktora naczelnego gazety „Vzglyad” I. Vinyavskogo, Alia Turusbekova i Lana Vinyavskaya przekazały członkom Bundestagu apele swoich mężów do społeczności międzynarodowej. Apele te zostały odczytane podczas konferencji prasowej „Jaki będzie Kazachstan po ostrzelaniu protestujących i wyborach parlamentarnych”.

06.02.2012. W mieście Kostanaj ubrani po cywilnemu pracownicy organów bezpieczeństwa wtargnęli do biura, i powołując się na decyzję prokuratora Zhanaozenu Marata Toyzhana, poinformowali o zajęciu pomieszczenia należącego do lidera partii „Alga!” Vladimira Kozlova, który został zatrzymany w dniu 23 stycznia.

07.02.2012.  W Berlinie odbyło się spotkanie na znak solidarności z ofiarami tragedii z Zhanaozen i więźniami politycznymi w Kazachstanie. Wydarzenie miało miejsce przed budynkiem Niemieckiego Towarzystwa Stosunków Zagranicznych. Wzięli w nim udział aktywiści międzynarodowych związków zawodowych, przedstawiciele europejskich organizacji społecznych i obywatele Kazachstanu zamieszkali w Niemczech. Jako organizator wystąpiła Fundacja „Otwarty Dialog” (Polska), niemieckie lewicowe związki zawodowe i członek Bundestagu z ramienia Partii Lewicowej Andrej Hunko.

07.02.2012. Ukraiński ruch dziennikarzy „Stop Cenzurze!” wystąpił z oświadczeniem, w którym potępił represje władz Kazachstanu skierowane przeciwko niezależnym dziennikarzom.

07.02.2012. Funkcjonariusze KBN wtargnęli do biura Partii Ludowej „Alga!” w mieście Kyzylorda z decyzją o zajęciu biura. Pracownicy KBN: Daniyar Egeshbaev i Adil Saylybaev przyszli w celu podania wyjaśnienia oraz sporządzenia protokołu dotyczącego zajęcia biura partii „Alga”. Czworgu działaczom partii zostały wręczone wezwania na przesłuchanie w KBN. .

07.02.2012. Międzynarodowa Sieć Wolności Wypowiedzi IFEX skierowała do Prokuratury Generalnej Kazachstanu apel, w którym zażądała zwolnienia Igora Vinyavskogo, redaktora naczelnego niezależnej gazety „Vzglyad”.

07.02.2012. Do biura partii „Alga!” w mieście Kokshetau wtargnęło trzech funkcjonariuszy Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego, którzy poinformowali o zajęciu lokalu.

07.02.2012-08.02.2012. Odbyła się oficjalna wizyta Prezydenta Kazachstanu Nursultana Nazarbaeva w Niemczech.

08.02.2012. Ambasador USA Kenneth Fairfax oświadczył na konferencji prasowej w Astanie, że USA nadal uważnie śledzą sytuację związaną z niedawnym aresztami opozycjonistów i dziennikarzy w Kazachstanie.

09.02.2012. Sąd Rejonu Zharminskiego Obwodu Wschodniokazachstańskiego podjął decyzję o amnestionowaniu Ermeka Narymbaeva. Został on aresztowany w Almaty w dniu 1 maja 2010 roku po zakończeniu zebrania opozycjonistów przeprowadzonego w celu zainicjowania referendum w sprawie przedterminowej dymisji prezydenta Kazachstanu Nursultana Nazarbaeva, na którym wypowiedział hasło „Nazarbaev – ket!” (słowo „kiet”, pochodzące od angielskiego słowa „cat”, zbliżone brzmieniowo do rosyjskiego sowa „niet” [„nie”]. Niektórzy twierdzą, że Narymbaev chciał ukryć tu znaczenie „”Nie” dla Nazarbaeva”).  

12.02.2012. Sekretarz Generalny Ogólnonarodowej Socjaldemokratycznej Partii „Azat” (OSDP) Amirzhan Kosanov i szef almatynskiego oddziału miejskiego tej partii Amirbek Togusov zostali zwolnieni z aresztu administracyjnego zastosowanego za przeprowadzenie mitingu w dniu 28.01.2012 r.

13.02.2012. Mieszkanki miasta Zhanaozen złożyły do władz lokalnych wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie mitingu w dniu 25 lutego 2012 roku. W Internecie został umieszczony materiał video, na którym zarejestrowano, jak naczelnik policji w Zhanaozen pułkownik Amangeldy Dosahanov mówi kobietom, że jeśli będą one udzielały wywiadów, to nikt nie zostanie zwolniony.

13.02.2012. Żona aresztowanego lidera niezerejestrowanej partii opozycyjnej „Alga” Vladimira Kozlova Alia Turusbekova wystąpiła z żądaniem poszanowania praw obywatelskich jej męża. W ogłoszonej na konferencji prasowej informacji jest mowa o tym, że prawa Vladimira Kozlova są łamane od chwili zatrzymania: nie przyjmuje się dla niego żywności ani ubrań, Alia Turusbekova nie jest dopuszczana do niego w charakterze obrońcy, utrudnione są widzenia, Vladimir Kozlov został pozbawiony możliwości pełnego kontaktu ze swoim adwokatem.

14.02.2012-17.02.2012. Obok aresztu śledczego KBN, gdzie przebywa Igor Vinyavskiy i Vladimir Kozlov, odbyły się pojedyncze pikiety na znak poparcia dla aresztowanych.

15.02.2012. Przebywający w areszcie niemal od miesiąca Zhanbyr Ergazev został przeniesiony do szpitala w Aktau. Według słów jego żony, aktywistki społecznej Tamary Ergazevej, został on ranny podczas użycia przez policję broni palnej w dniu 16 grudnia 2011 roku.

16.02.2012. Został zwolniony skazany za przeprowadzenie mitingu w dniu 28.01.2012 r. współprzewodniczący OSDP Bulat Abilov. Wezwał on do kontynuowania walki o uwolnienie lidera niezarejestrowanej partii „Alga” Vladimira Kozlova, dziennikarza Igora Vinyavskiego, aktywistów „Khalyk Maidany” Serika Sapargali i Ayzhangul Amirovej, a także do walki z prześladowaniami lidera młodzieżowego „Rukh Pen Til” Zhanbolata Mamaya.

17.02.2012. Śledczy departamentu KBN w Almaty, N. Shayken wyraził zgodę na  przekazanie żywności dla aresztowanego lidera partii opozycyjnej „Alga” Vladimira Kozlova, ale odmówił jego żonie prawa do widzenia.

17.02.2012. Wyszedł na wolność dyrektor Biura ds. Praw Człowieka w Kazachstanie Evgeniy Zhovtis. Evgeniy Zhovtis został skazany 3 września 2009 roku na cztery lata pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. W 2010 roku Norweski Komitet Helsiński przyznał Zhovtisovi nagrodę im. Andreja Sacharowa.

17.02.2012. Komitet Obrony Dziennikarzy z siedzibą w Nowym Yorku zwrócił się do prezydenta Kazachstanu Nursultana Nazarbaeva z pismem, w którym wyraża  zaniepokojenie działaniami KBN w stosunku do niezależnych dziennikarzy.

17.02.2012. Evgeniy Zhovtis wygłosił oświadczenie, w którym wyraził poparcie dla przebywających w więzieniu Natalii Sokolovej, Arona Atabeka, aresztowanych Vladimira Kozlova, Igora Vinyavskiego, Serika Sapargali, Ayzhangul Amirovej, Rozy Tuletaevej, innych aktywistów politycznych, obrońców praw człowieka i dziennikarzy, przeciwko którym zostały wszczęte sprawy karne z powodów politycznych.

18.02.2012. Zatrzymany został mieszkaniec miasta Zhanaozen Estay Karashev, uczestnik strajku pracowników naftowych w Zhanaozen.

18.02.2012. Natalia Sokolova odmówiła zgłoszenia jej do nagrody Międzynarodowych Związków Zawodowych International Trade Union Congress (ITUC) or Global Unions na korzyść bardziej aktywnych członków społeczeństwa obywatelskiego.  Poinformowała o tym przez telefon komórkowy tymczasowo pełniącą obowiązki dyrektora Międzynarodowego Biura  Praw Człowieka w Kazachstanie Rozę Akylbekovą. Natalia Sokolova przebywa w zakładzie karnym dla kobiet w Obwodzie Atyrauskim. Prawnik związków zawodowych „Karazhanbasmunay” Natalia Sokolova, jedna z liderów strajkujących w Zhanaozen została skazana w 2011 roku na 6 lat pozbawienia wolności za wzniecanie niepokojów społecznych i przeprowadzanie nielegalnych zebrań.

20.02.2012-24.02.2012. W Kazachstanie odbyła się „warta solidarności z Igorem Vinyavskim i Vladimirem Kozlovem”. Pikiety odbywały się przed wejściem głównym więzienia wewnętrznego KBN. 

21.02.2012. Poseł Parlamentu Europejskiego Piotr Borys odwiedził miasto Zhanaozen w Kazachstanie. W trakcie swojej podróży spotkał się on z przedstawicielami władz miasta i jego mieszkańcami.

23.02.2012. W Atyrau, pracownicy spółki budowlanej, biorący udział w remoncie zakładu amerykańsko-kazachskiej spółki naftowej „Tengizshevroil” w zachodnim Kazachstanie ogłosili strajk, żądając podwyższenia wynagrodzenia. Robotnicy, którzy rozpoczęli strajk 26 stycznia żądają, aby ich obecne wynagrodzenie, które wynosi 80,000 – 90,000 tenge ($ 530-600) – zostało podwyższone do wysokości 150 000 tenge ($ 995).

24.02.2012 – 28.02.2012. Odbył się wyjazd międzynarodowej grupy „Zhanaozen-2011”, badającej wydarzenia z 16 grudnia 2011 roku w Obwodzie Mangistauskim. W skład grupy weszli dyrektor organizacji ochrony praw dziennikarzy „Dziennikarze w potrzebie” Ramazan Esergepov, aktywista partii „Alga” Erlan Kaliev, polityk opozycyjny Zhasaral Kuanyshalin, pisarz Moldagali Matkan i obrońca praw człowieka Galym Ageleulov.

25.02.2012. W Almaty odbył się miting obywateli niezgadzających się z polityką Nursultana Nazarbaeva. Przed rozpoczęciem mitingu zostali zatrzymani: współprzewodniczący OSDP „Azat” Bolat Abilov i Zharmakhan Tuyakbay, sekretarz generalny partii Amirzhan Kosanov i dziennikarz opozycyjny Ermurat Bali. Akcje odbyły się również w Zhanaozen, Uralsku i Astanie.

28.02.2012. Międzynarodowe Biuro Praw Człowieka w Kazachstanie i Fundacja Społeczna „Karta Praw Człowieka” wystąpiły z wnioskiem przeciwko zatrzymaniom i skazaniu uczestników mitingu w dniu 25 lutego.

28.02.2012. Spółka Akcyjna “Razvedka Dobycha “KazMunayGaz” przeprowadziła nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, na którym przedterminowo zostały odwołane pełnomocnictwa członka rady nadzorczej Askara Balzhanova.

29.02.2012. W Almaty odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli Komitetu „Zhanaozen-2011” dotycząca wyników wyjazdu do Zhanaozenu.