Gorące tematy:

Wsparcie wejścia małych i średnich Przedsiębiorstw na rynek UE

Projekt „Wsparcie wejścia małych i średnich Przedsiębiorstw na rynek UE” ma na celu pomoc firmom ukraińskim w reorientacji rynkowej – przejściu z rosyjskich rynków zbytu, które zamykają się, na europejskie, oraz udzielanie praktycznych wskazówek odnośnie tego, w jaki sposób małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z przewagi, którą daje im Umowa Stowarzyszeniowa zawarta pomiędzy Ukrainą a UE.

W ramach projektu przeprowadzono 4 seminaria-szkolenia dla przedstawicieli małego i średniego biznesu w wiodących ośrodkach przemysłowych wschodniej oraz południowej Ukrainy, a mianowicie:

 • w Dniepropetrowsku – 31 lipca
 • w Charkowie – 7 sierpnia
 • w Zaporożu – 14 sierpnia
 • w Odessie – 21 sierpnia

Aktywność uczestników i głód wiedzy po raz kolejny potwierdziły duże znaczenie tego tematu dla MŚP. Pomimo trudnej sytuacji politycznej, udział w szkoleniach wzięło ponad 150 małych i średnich przedsiębiorstw.

Informacje o danym przedsięwzięciu pomogły rozpowszechnić, poprzez rozsyłanie e-maili oraz osobistych zaproszeń, następujące organizacje: 

Odpowiednie ogłoszenia umieszczono również na następujących portalach informacyjnych:

Na drodze do wejścia na nowe rynki zbytu pojawia się wiele przeszkód, które niedużym przedsiębiorstwom trudno jest pokonać  bez pomocy z zewnątrz: brak jest dostępnych informacji w języku ukraińskim odnośnie wymagań dotyczących produktów sprzedawanych na terenie UE, możliwości otrzymania finansowania na modernizację swoich firm, przeprowadzenia badań rynku, aby dowiedzieć się, jakie produkty mogą być konkurencyjne w UE, oraz trudności wynikających z konieczności uzyskania certyfikacji wyrobów zgodnie ze standardami UE itd. 

Główne tematy, które były poruszane na seminariach, to:

 • Unia Europejska jako partner handlowy
 • Określenie rynków zbytu oraz poszukiwanie partnerów
 • Wsparcie informacyjne i marketingowe działalności eksportowej
 • Doświadczenie działalności ukraińskich firm na rynkach UE
 • Rejestracja firm w urzędach celnych oraz odprawa celna eksportowanych  towarów
 • Państwowe wsparcie działalności eksportowej oraz podział kwot
 • Certyfikacja produktów i inne zezwolenia

Ponadto, podczas tzw. stołów doradczych – w ciągu ostatnich dwóch godzin szkolenia, uczestnicy mieli unikalną okazję uzyskania porady od prelegentów na temat konkretnych kwestii dotyczących ich działalności.

Uczestnicy dowiadywali się,  gdzie mogą uzyskać europejski certyfikat jakości dla swoich produktów, w jaki sposób kontaktować się z władzami lokalnymi oraz składać wnioski do Rządu o udzielenie informacj, a także pytali o możliwość przeprowadzenia bezpłatnych badań rynku oraz prosili o podanie konkretnych danych kontaktowych do przedsiębiorców w UE.

Biorąc pod uwagę liczne prośby ukraińskich producentów o pomoc w znalezieniu partnerów w UE, jesteśmy przekonani, że w przyszłości celowe byłoby zorganizowanie takich imprez z udziałem przedsiębiorstw europejskich i stowarzyszeń branżowych, które również są zainteresowane współpracą z firmami ukraińskimi oraz wymianą doświadczeń.

Wśród prelegentów znaleźli się:

Drugim etapem projektu jest opracowanie mapy drogowej na rzecz otwarcia rynków UE. Głównym celem opracowania mapy drogowej jest stworzenie praktycznego przewodnika dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw na temat otwarcia nowych rynków w UE. Treść przewodnika opierać się będzie na pytaniach, które są dla przedsiębiorców najbardziej interesujące i niepokojące (na podstawie wyników seminariów i szkoleń).

Mapa drogowa zawierać będzie praktyczne przykłady, które pomogą przedsiębiorcom lepiej zrozumieć, w jaki sposób można znaleźć rynki, na których mogą zająć swoją niszę (które kraje, jakie produkty itd.), gdzie można znaleźć informacje o warunkach eksportu, jaki będzie się odbywać  przydział kwot, gdzie można uzyskać certyfikat zgodności ze standardami międzynarodowymi i europejskimi itp.

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Międzynarodową „Vidrodzhennya’ [„Odrodzenie”] oraz Fundację „Otwarty Dialog”.

 • Potencjalne kierunki rozwoju danego projektu to:
 • Przeprowadzenie seminariów i szkoleń w tym samym formacie w innych regionach Ukrainy
 • Przeprowadzenie seminariów i szkoleń specjalistycznych dla poszczególnych branż
 • Opracowanie i wdrożenie kursu online dla przedsiębiorców na temat otwarcia rynków w UE
 • Projekt na temat wymiany doświadczeń z UE oraz poszukiwania partnerów (organizacja wystawy produktów na granicy Ukraina – Polska, staż dla ukraińskich przedsiębiorców w UE)

Będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie dowolnej kwoty na wsparcie któregokolwiek z wyżej wymienionych projektów, które mają na celu ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom rozwoju eksportu do krajów UE. Będziemy bardzo wdzięczni za wsparcie finansowe rozwoju tego projektu.

Kontakt do osoby odpowiadającej za współpracę:
Kierownik projektu: Kristina Avramczenko
Email: [email protected]
Tel.: +380934203444