Gorące tematy:

Trzecia międzynarodowa misja obserwacyjna do Federacji Rosyjskiej

11 sierpnia rozpoczęła się misja obserwacyjna zorganizowana przez Fundację Otwarty Dialog we współpracy z ukraińskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Uczestnikami misji byli poseł na Sejm RP Andrzej Lewandowski, przedstawicielka ukraińskiej organizacji Center for Civil Liberties i obywatelskiej grupy nadzoru OZON Valeria Rybak oraz przedstawiciel Fundacji. Misja zorganizowana została w odpowiedzi na informacje o nadużyciach i łamaniu fundamentalnych praw wobec obywateli ukraińskich przebywających w więzieniach na terytorium Federacji Rosyjskiej, 

Członkowie misji w Moskwie odwiedzili m.in. Tymczasowy Areszt Śledczy nr 2 Federalnej Administracji Służb Więziennych, Wydział Śledczy Federalnej Służby Bezpieczeństwa i szpital psychiatryczny im. Serbskiego oraz spotkali się z Charge d’Affaires Ukrainy na terytorium Federacji Rosyjskiej, R.M.Nimchinskiym. Delegacji odmówiono widzenia z obywatelami Ukrainy Sentsovem, Kolchenko i Cherniyem. Pełne wsparcie zadeklarowali za to przedstawicielami władz ukraińskich na terytorium Federacji Rosyjskiej, Ruslan Niemchynskyym i konsul Gennadiy Brekslaenko. 

Poza Moskwą delegacja udała się także do Woroneża, gdzie odwiedzono m.in. Prokuraturę Generalną, biura prokuratury obwodu Woroneż, czy Tymczasowy Areszt Śledczy nr 3 Federalnej Administracji Służb Więziennych. Nie udało się jednak spotkać ze śledczymi prowadzącymi sprawę Savchenko oraz z samą oskarżoną. Z grupą spotkał się zastępca prokuratora, Andrei Suslikov, który odmówił przyjęcia listów od Andrzeja Lewandowskiego.