Gorące tematy:

Europarlamentarzyści apelują do prezydenta Rosji w sprawie przetrzymywanej Nadii Savchenko

61 deputowanych Parlamentu Europejskiego podpisało list do Vladimira Putina, w którym wzywają przywódcę Federacji Rosyjskiej do prowadzenia sprawy Savchenko zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka i dopuszczenia europarlamentarzystów do udziału w rozprawach ukraińskiej pilotki.

W piśmie eurodeputowani podkreślają, że Savchenko została pozbawiona możliwości kontaktu ze swoim prawnikiem oraz ukraińskim konsulem, a także, że była źle traktowana w areszcie i zmuszana do przyznania się do przestępstwa, którego ukraińska oficer – jak sama podkreśla – nie popełniła. Sygnatariusze zaznaczają również, że działania Rosji wobec porucznik Savchenko naruszają Europejską Konwencję Praw Człowieka, a w szczególności art. 5 i 6 dotyczące prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego oraz prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Podpisani pod listem politycy uznają także za niedopuszczalną odmowę pozwolenia na wjazd na teren Federacji Rosyjskiej europarlamentarzystce Rebecce Harms, która pod koniec września, na prośbę Fundacji Otwarty Dialog, jechała na proces Nadii Savchenko.

Fundacja Otwarty Dialog monitoruje sprawę Nadii Savchenko od samego początku, a także organizuje misje obserwacyjne w jej sprawie. Szeroko zakrojona akcja informacyjna przynosi skutki, czego najlepszym przykładem jest m.in. fakt, że europosłowie postanowili wysłać list do Putina w tej sprawie.