Gorące tematy:

Zbiórka leków na rzecz Ukrainy

Od 20 do 29 października Fundacja Otwarty Dialog we współpracy z Teatrem Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie będą prowadzić zbiórkę datków, lekarstw i materiałów medycznych dla Ukrainy.

Zbiórka będzie towarzyszyć cyklowi wydarzeń artystycznych poświęconych Ukrainie „O co się zabijać? Wojna. Pokój. Ukraina”. Leki i datki będziemy zbierać na terenie teatru do 30 października. W tym czasie wolonatriusze Fundacji będą także informować o naszej działalności. 25 października odbędzie się z kolei zorganizowany przez ODF warsztat z robienia lalek-motanek. 

Do tej pory Fundacja wysłała na Ukrainę kilka tirów z pomocą humanitarną, zawierającą m.in. leki, opatrunki tamujące krwotoki CELOX, czy ciepłą odzież. Dary trafiają do uchodźców zmuszonych do opuszczenia swoich domów, pozostających w strefie wojny oraz Batalionów Ochotniczych i ukraińskich żołnierzy.