Gorące tematy:

TVP Rzeszów: O przekazaniu 42 kamizelek kuloodpornych na Ukrainę

Regionalna telewizja TVP Rzeszów poinformowała o przekazaniu przez Fundację Otwarty Dialog 42 kamizelek kuloodpornych na przejściu w Medyce – Szeginiach.

„Ta pomoc jest dla nas bardzo ważna, bo wszyscy przeżywamy to co dzieje się na wschodzie Ukrainy. Wiemy, że kamizelki, ale też i sama świadomość, że jesteście z Ukraińcami, dodają otuchy naszym żołnierzom” – mówi Swietłana Panasiuk, wolontariuszka ze Lwowa, która włączyła się w akcję.

Zobacz nagranie