Gorące tematy:

Konferencja: Nadużycia Interpolu. Czas Reform?

9 października 2014 r. Fundacja Otwarty Dialog zorganizowała w Madrycie konferencję „Nadużycia Interpolu. Czas reform?”. Wydarzenie odbyło się we współpracy ze związaną z Hiszpańską Radą Adwokacką Fundacją Adwokatury Hiszpańskiej (Fundación Abogacía Española), która była gospodarzem seminarium.

Konferencja miała na celu przedstawić hiszpańskim ekspertom, dziennikarzom, prawnikom i organizacjom pozarządowym problem nadużywania Interpolu przez państwa autorytarne. Spotkanie otworzyli Lyudmyla Kozlovska, prezes Fundacji Otwarty Dialog oraz Francisco Segovia, kierownik projektów Fundacji Adwokatury Hiszpańskiej.  Isabel Santos, portugalska posłanka i przewodnicząca Komitetu Generalnego ds. Demokracji, Praw Człowieka i Kwestii Humanitarnych Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE poruszyła problemy błędów systemowych Interpolu i potrzeby reform. Hiszpański poseł Ignacio Sánchez Amor, zaangażowany w obronę Alexandra Pavlova, zwrócił uwagę na dylematy dyplomacji ekonomicznej, która nie powinna przesłaniać naruszeń praw człowieka i powodować, że rządy demokratyczne są skłonne pomagać autorytarnym reżimom w prześladowaniu oponentów. Jędrzej Czerep, analityk Fundacji Otwarty Dialog zaznaczył, że liderzy państw autorytarnych wykorzystują mechanizmy Interpolu do swoich celów politycznych, gdyż jest to w ich oczach metoda skuteczna i obłożona niskim ryzykiem politycznym.

Szczególnym zainteresowaniem publiczności cieszyło się wystąpienie Alexandra Pavlova, obywatela Kazachstanu, który spędził 1,5 roku w hiszpańskim więzieniu skąd groziła mu ekstradycja do ojczyzny. Astana umieściła go na liście Interpolu i domagała się wydania na podstawie sfabrykowanych zarzutów terroryzmu i oszustw finansowych. Sprawie Pavlova towarzyszyły liczne skandale, w tym nielegalne naciski na sędziów ze strony kazachstańskich dyplomatów. Na madryckiej konferencji Pavlov przedstawił swój punkt widzenia na wydarzenia, w których centrum się znajdował. Powiedział, że nie chowa urazy do sędziego Guevary, który naciskał na jego wydanie z pogwałceniem procedur. 

Z kolei Bohdan Danylyshyn, były ukraiński minister gospodarki w rządzie Julii Tymoszenko przedstawił mechanizm wykorzystywania Interpolu jako elementu zemsty politycznej ekipy Janukowycza na swoich poprzednikach i trudności z jakimi borykał się, aby wyjaśnić polityczną naturę własnej sprawy. Dzięki telekonferencji madryckiej publiczności zaprezentowali się również goście zza granicy, którzy nie mogli być fizycznie obecni na sali. Alexey Torubarov w barwny sposób przedstawił swoją historię zmagań z czerwonym zawiadomieniem (red notice) wystawionym przez Rosję, deportacji z Pragi do Moskwy oraz problemami w uzyskaniu azylu w Austrii, Czechach i na Węgrzech. Dr Marina Machytková, czeska adwokat Tatiany Paraskevich, na przykładzie prowadzonej przez siebie sprawy opisała mechanizm występowania przez państwo trzecie (Rosja, Ukraina) jako wnioskujący zastępczy, dla zamaskowania roli państwa bezpośrednio zainteresowanego ekstradycją (Kazachstan).

Wystąpienia panelistów wywołały żywą dyskusję, w ramach której padały głosy dotyczące finansowania Interpolu przez państwa członkowskie, niewyciągania wniosków z błędów przeszłości, a także kolejnych spraw nadużywania Interpolu, które odnotowano w krajach Unii Europejskiej.