Gorące tematy:

Odpowiedź Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie Olega Sentsova

Vincent Degert, reprezentujący Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, odpowiedział na pytania Fundacji Otwarty Dialog dotyczące m.in. prześladowanego przez Rosję, ukraińskiego reżysera Olega Sentsova. Odpowiedź została udzielona w imieniu Przewodniczącego Komisji Europejskiej – Jose Manuela Barosso.

Jak podkreśla Degert – Unia Europejska zna sprawę Sentsova, a także pozostałych krymskich aktywistów, którzy zostali oskarżeni przez FSB o terroryzm: A. Kolchenko, G. Afansyeva i A. Chirniya.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w liście Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych – Unia Europejska poruszyła sprawę prześladowanych aktywistów w rosyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 10 września br. władze Rosji zostały poproszone o wyjaśnienie okoliczności zatrzymań ww. osób, zakwestionowane zostały też kompetencje rosyjskich sądów do sądzenia w sprawie rzekomych przestępstw popełnionych poza terytorium Federacji Rosyjskiej. Z kolei 18 września Unia Europejska w publicznym oświadczeniu poruszyła kwestię łamania praw człowieka na Krymie, wezwała do przestrzegania wolności obywatelskich i powtórzyła, że UE nie uznaje nielegalnej aneksji Krymu dokonanej przez Rosję.