Gorące tematy:

Dyplomacja unijna adresatem pism Fundacji Otwarty Dialog w sprawie Savchenko i Kohvera

Fundacja Otwarty Dialog wystosowała pisma do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) w sprawie Nadiyi Savchenko oraz Estona Kohvera. Adresatami listów dotyczących nielegalnie przetrzymywanych na terenie Federacji Rosyjskiej, ukraińskiej porucznik lotnictwa oraz estońskiego oficera wywiadu są Stavros Lambrinidis, Specjalny Przedstawiciel UE ds. Praw Człowieka oraz Gunnar Wiegand, Dyrektor ESDZ odpowiedzialny za Rosję, Partnerstwo Wschodnie, Azję Centralną oraz OBWE.

W swoich pismach do dyplomatów unijnych, Fundacja zwraca uwagę na wciąż nierozwiązane sprawy obydwu obywateli europejskich i pracowników narodowych służb bezpieczeństwa, a także wzywa do podjęcia natychmiastowych działań w celu ich pokojowego rozwiązania.

Zdaniem Fundacji, międzynarodowe i europejskie władze oraz ESDZ powinny prowadzić ciągły dialog polityczny i dyplomatyczny ze swoimi rosyjskimi odpowiednikami, tak, aby obydwie sprawy nie zostały zapomniane. Jedynie zainteresowanie ze strony najwyższych unijnych i międzynarodowych polityków oraz urzędników doprowadzi do uwolnienia Savchenko i Kohvera, a także uzyskania informacji nt. sytuacji estońskiego oficera.

Fundacja zwróciła uwagę także na fakt, iż pomimo, że sprawy dotyczą dwóch pracowników narodowych służb bezpieczeństwa, nie powinno to stanowić usprawiedliwienia dla braku jakichkolwiek działań na poziomie europejskim.

List – Stavros Lambrinidis
List – Gunnar Wiegand