Gorące tematy:

Oświadczenie w związku z publikacją nowych dokumentów dotyczących sytuacji w Zhanaozenie

Rosyjski obrońca praw człowieka Yuriy Vinkov, który jest przedstawicielem związku zawodowego „Zhanartu” w Federacji Rosyjskiej i inspektorem pracy stowarzyszenia robotników związków zawodowych „Zashita truda” („Ochrona pracy”), opublikował w gazecie internetowej Forum.msk zeskanowane dokumenty: poręczenie byłego akima miasta Zhanaozen Oraka Sarbopeeva (9 lutego 2012 roku na jego miejsce mianowano Serikbaya Trumova) oraz fragment listy rannych, którzy byli przyjmowani w izbie przyjęć zhanaozeńskiego szpitala, na której zaznaczono osoby niepełnoletnie w wieku od 13 do 17 lat.

Treść tych dokumentów świadczy o tym, że władze miasta były uprzedzone o możliwości wystąpienia prowokacji, ale świadomie nie zapobiegły im. Dokumenty są również dowodem na to, że w trakcie zamieszek w Zhanaozenie policjanci używali siły wobec nieletnich, a oficjalna liczba zarejestrowanych rannych nie odpowiada rzeczywistości.

Zgodnie z tekstem poręczenia, w przypadku zniszczenia wynajętych na okres świąteczny jurt, Orak Sarbopeev zobowiązuje się wypłacić właścicielom po 2 miliony tenge (około 10360 euro), przy czym rzeczywista wartość jurty, według Vinkova, wynosi 765—1275 euro (według przybliżonego kursu wymiany, 1000 tenge to równowartość 5,18 euro). Według relacji strajkujących, ich przedstawiciele uprzedzali o wystąpieniu możliwych prowokacji i prosili, aby usunąć jurty z placu na pobliski skwer. Orak Sarbopeev otrzymał pisemne oświadczenie grupowe, w którym został uprzedzony, że w przypadku nastąpienia takich wydarzeń on zostanie obarczony odpowiedzialnością za nie. Autorzy dokumentu oświadczyli, iż wiedzą o przygotowywanej przeciwko strajkującym pracownikom naftowym prowokacji, i w celu jej uniknięcia zdecydowali się odwołać z placu dyżurującą grupę strajkujących w nocy z 15 na 16 grudnia. Poręczenia z wyżej wymienioną kwotą odszkodowania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności zostały wręczone właścicielom jurt jako gwarancja ze strony władzy już po tym, jak strajkujący przekonali tych ostatnich, aby w celu uniknięcia prowokacji nie rozkładano namiotów ani sceny na placu. 

W innym dokumencie, sporządzonym przez pracowników szpitala miejskiego miasta Zhanaozen, zaznaczono nazwiska 17 osób niepełnoletnich (w wieku od 13 do 17 lat). W tym kontekście autor zacytował słowa Tamary Yergaziyevej, która potwierdziła przypadki      angażowania w zamieszki nieletnich (głównie wychowanków lokalnego domu dziecka) przez pierwszego zastępcę akima Obwodu Mangistauskiego Amankeldi Aytkulov i generalnego dyrektora filii produkcyjnej „OzenMunayGaz” Kiybaya Yeshmanova. 

Fundacja „Otwarty Dialog” pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie w związku z tym, iż w Kazachstanie prowadzone są zaplanowane operacje policyjne przeciwko dziennikarzom, którzy zajmowali się niezależnym relacjonowaniem wydarzeń w Zhanaozenie z dnia 16 grudnia 2011 roku i wzywa organizacje pozarządowe oraz ugrupowania społeczne do przeprowadzenia niezależnego śledztwa oraz ekspertyzy danych z opublikowanych dokumentów  w celu ustalenia wszystkich okoliczności tragedii i niedopuszczenia do jednostronnego przedstawiania wydarzeń przez oficjalnych urzędników Kazachstanu. 

Napis na zeskanowanej kopii pokwitowania: Gwarancja. Ja, akim miasta Zhanaozen, Orak Kuangaliuly gwarantuję wypłatę pełnego odszkodowania w przypadku zniszczenia jurt rozstawionych na Placu Niepodległości w dniach 15 i 16 grudnia 2011 roku.

Ponadto ochrona jurt będzie zapewniona przez jednostki organów spraw wewnętrznych. Napis odręczny: cena 2 miliony tenge.