Gorące tematy:

Podsumowanie VII polsko-ukraińskich spotkań w Jaremczy nad Prutem

Co roku w karpackim kurorcie Jaremcze nad Prutem odbywają się spotkania polsko-ukraińskie organizowane przez Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Wasyla Stefanyka w Iwanofrankiwsku (d. Stanisławów) oraz Kurier Galicyjski przy wsparciu fundacji Wolność i Demokracja oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.  Są to spotkania naukowe poświęcone dwustronnym relacjom pomiędzy obydwoma państwami, nie brakuje podczas nich także wszelkich innych biznesowych lub samorządowych inicjatyw współpracy. W tym roku odbyły się w dniach 26 – 28 września.

fot. Leonid Teschenko, Kurier Galicyjski

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli administracji państwowej z obydwu stron, w tym dyrektora lokalnego wydziału MSZ Ukrainy, zastępcy gubernatora obwodowej administracji, przedstawicieli samorządu województwa podkarpackiego RP oraz MSZ. Przez cały kongres był także obecny ambasador RP Henryk Litwin.

Konferencja została podzielona na kilka paneli tematycznych. Organizatorzy skupili się na możliwości swobodnej dyskusji, co jest marzeniem uczestników każdego takiego rodzaju wydarzenia. Uniknięto zatem sztywnych prezentacji i ucinanych w pół zdania wypowiedzi, zapewniając jednocześnie przestrzeganie terminów agendy. Konferencję moderował między innymi dr Andrzej Szeptycki z Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW oraz Mirosław Rowicki, redaktor naczelny Kuriera Galicyjskiego.

Sekcja 1 dotyczyła zagadnień polityki bezpieczeństwa i współpracy międzyrządowej. Równolegle dyskutowano o współpracy gospodarczej i możliwościach rozwoju dwustronnego handlu. Sekcja 2 omawiała zagadnienia historyczne, zawsze budzące burzliwe dyskusje, które są niekiedy konieczne, a także równolegle, zagadnienia dotyczące dostarczania pomocy humanitarnej.

Agnieszka Piasecka reprezentująca kijowskie biuro Fundacji Otwarty Dialog zabrała głos w dyskusji poświęconej polityce bezpieczeństwa i współpracy międzyrządowej dzieląc się praktycznym doświadczeniem wyniesionym z codziennej pracy Fundacji nad wsparciem inicjatywy lustracyjnej i reformy decentralizacyjnej na Ukrainie. Głos reprezentujący praktyczną stronę działalności w stosunkach międzynarodowych cieszył się zainteresowaniem zgromadzonych osób i wieloma pytaniami zadawanymi przez całe dwa dni konferencji w indywidualnych rozmowach. Oprócz tego, w wyżej wymienionym panelu między innymi zabrali głos dr hab. Agnieszka Legucka z Akademii Obrony Narodowej, znany polski publicysta dr  Kazimierz Wóycicki, dr Adam Eberchardt, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie, a ze strony ukraińskiej profesor Serhiy Hałabała z Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki, profesor Ihor Docjak z Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka i wielu innych prominentnych i zasłużonych pracowników nauki. Łącznie w tegorocznym kongresie wzięło udział ponad 100 osób z obydwu państw.

Zamykając konferencję organizatorzy doszli do wniosku, że konieczne jest pogłębianie współpracy z obydwu stron poprzez ciśnienie na samorządowców i polityków aby rzeczywiście pracowali nad rozwojem stosunków dwustronnych a nie poprzestawali jedynie na okolicznościowych deklaracjach.

Fundacja Otwarty Dialog będzie aktywnie wspierać kolejne coroczne polsko-ukraińskie kongresy.