Gorące tematy:

Działacze Alga! wzywani na przesłuchania

W poniedziałek, 6 lutego, nałożono areszt na biuro partii „Alga!” w Pietropawłowsku. Akcję poprzedziła rozmowa telefoniczna, w trakcie której nieznana  osoba ustaliła, kto jest  właścicielem lokalu. Później do biura przybyła grupa funkcjonariuszy organów ścigania, którzy siłą weszli do pomieszczenia i oznajmili, że na mieszkanie nałożono areszt. Wszyscy obecni zostali zmuszeni do podpisania oświadczenia, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mienia.

W tym samym dniu w mieście Kostanaj ubrani po cywilnemu pracownicy organów bezpieczeństwa wtargnęli do biura, i powołując się na decyzję prokuratora Zhanaozenu Marata Toyzhana, poinformowali o zajęciu pomieszczenia należącego do lidera partii „Alga!” Vladimira Kozlova, który został zatrzymany w dniu 23 stycznia.

We wtorek, 7 lutego, pracownicy KBN wtargnęli do biura Partii Ludowej „Alga!” w mieście Kyzylorda z decyzją o zajęciu biura. Pracownicy KBN: Daniyar Egeshbaev i Adil Saylybaev przyszli w celu podania wyjaśnienia oraz sporządzenia protokołu dotyczącego zajęcia biura partii „Alga”. Czterem działaczom partii zostały wręczone wezwania na przesłuchanie w KBN.
Również w dniu 7 lutego do biura partii „Alga!” w mieście Kokshetau wtargnęło trzech funkcjonariuszy Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego, którzy poinformowali o nałożeniu aresztu na  mieszkanie.

W Petropavlovsku pracownik KBN Kulmagambetov wręczył działaczce partii Marinie Nistoliy wezwanie na przesłuchanie do śledczego Tankenova.

W związku z coraz częstszymi działaniami mającymi na celu zablokowanie pracy partii „Alga!”, Fundacja „Otwarty Dialog” żąda od władz Kazachstanu wypełniania wziętych na siebie zobowiązań w zakresie przestrzegania przepisów międzynarodowych. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na fakt, że artykuł, na którego podstawie Kozlov został pociągnięty do odpowiedzialności (art.164 Kodeksu Karnego – “podżeganie do nienawiści społecznej, narodowej, plemiennej, rasowej lub religijnej”), nie przewiduje konfiskaty mienia. Żądamy uwolnienia zatrzymanych dziennikarzy mediów opozycyjnych i działaczy ruchu strajkowego pracowników naftowych oraz przeprowadzenia otwartego śledztwa w sprawie wydarzeń w Zhanaozenie w dniu 16 grudnia 2011 roku.

Fundacja „Otwarty Dialog” zwraca się do międzynarodowych organizacji praw człowieka, organów przedstawicielskich Unii Europejskiej oraz przywódców politycznych państw członkowskich UE z apelem o śledzenie wydarzeń wokół zatrzymania Igora Vinyavskiego, Vladimira Kozlova i innych działaczy, a także o podjęcie działań w celu zapobieżenia próbom przejęcia kontroli nad niezależnymi mediami i organizacjami społecznymi przez władze Kazachstanu.