Gorące tematy:

Oświadczenie organizacji „Stop cenzurze!” (Ukraina) w sprawie zapobieżenia represjom w Kazachstanie

Ukraińska organizacja dziennikarska „Stop cenzurze!” stanowczo potępia represje, którym władze kazachskie poddały niezależnych dziennikarzy. Pod pretekstem ochrony bezpieczeństwa narodowego, władze lokalne dokonują aresztowań dziennikarzy i przeszukań w biurach tych mass mediów, które dostarczały platformę informacyjną organizacjom opozycyjnym i prowadziły śledztwo w sprawie sytuacji w Zhanaozen, gdzie w grudniu 2011 roku miały miejsce masowe zamieszki.

W dniu 23 stycznia zostało przeprowadzone przeszukanie w redakcji gazety „Vzglyad”, w wyniku którego skonfiskowano materiały informacyjne, sprzęt biurowy oraz został zatrzymany dziennikarz Igor Vinyavskiy. Aresztowano także grupę reporterów „Stan TV” podczas ich pobytu w Zhanaozenie. Redakcje opozycyjnych portali internetowych Guljan.org, Respublika-kaz.info, Algadvk.kz wielokrotnie zgłaszały ataki DDoS na ich serwery.

W dniu 2 lutego rozpoczęto wywieranie presji na główną niezależną gazetę w Kazachstanie – „Golos Respubliki”. W biurze gazety przeprowadzono przeszukanie, zajęto komputery i materiały informacyjne, a zastępca redaktora naczelnego „Golos Respubliki” Oksana Makushina już od kilku dni z rzędu chodzi na przesłuchania do Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Kazachstanu.

Organizacja „Stop cenzurze” wyraża oburzenie działaniami władz kazachskich i ocenia je jako atak na wolność słowa i niezależnego dziennikarstwa.

Wzywamy ukraińskich oraz zagranicznych dziennikarzy i blogerów, działaczy ruchów społecznych i organizacji o niedopuszczenie do potajemnego niszczenia wolności słowa w Kazachstanie, oraz zwracamy się z prośbą o jak najszersze rozpowszechnienie informacji o zatrzymaniu kazachskich dziennikarzy na stronach swoich gazet i w serwisach społecznościowych.

Jesteśmy przekonani, że wspólne publiczne stanowisko dziennikarzy i obrońców praw człowieka w różnych krajach pomoże uwolnić zatrzymanych dziennikarzy oraz uniknąć dalszego zaostrzenia represji.

Notka informacyjna

Organizacja pozarządowa „Stop cenzurze” została utworzona w dniu 21 maja 2010 r.Ruch jest nieformalnym stowarzyszeniem dziennikarzy, które powstało w odpowiedzi na ograniczenia wolności słowa na Ukrainie. Jest to inicjatywa ukraińskich dziennikarzy i organizacji pozarządowych zrzeszających środki masowego przekazu, zajmujące się ochroną wolności słowa, walką z cenzurą na Ukrainie, zapobieganiem blokowania działalności zawodowej dziennikarzy i naruszania standardów zawodowych w przedstawianiu zagadnień społeczno-politycznych. Ruch dziennikarski „Stop cenzurze” nie popiera żadnej siły politycznej, ani też nie jest finansowany przez żadną partię polityczną.

Źródło:Stop Cenzurze!