Gorące tematy:

Deputowani Europarlamentu wzięli udział w wydarzeniach zorganizowanych przez Kasparov Chess Foundation Europe

Fundacja „Otwarty Dialog” wraz z KCFE publikuje serię zdjęć, które wejdą w skład archiwum  wprowadzenia programu „Szachy w szkołach europejskich”.

Na zdjęciach przedstawiono sesje szachowe, które odbyły się 18 stycznia, 31 stycznia i 1 lutego 2012 r. w Parlamencie Europejskim w Strasburgu i Brukseli.

W spotkaniach wzięli udział utalentowani uczniowie oraz następujący eurodeputowani: Ivo Belet, Thijs Berman, Cristian Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Edvard Kožušník, Jacek Kurski, Libor Rouček  i Angelika Werthmann. Projekt „Szachy w szkole” jest realizowany przez Fundację „Otwarty Dialog” i Europejską Fundację Szachową Garry Kasparova (Kasparov Chess Foundation Europe) przy wsparciu członków różnych grup politycznych w Parlamencie Europejskim.