Gorące tematy:

70 hełmów trafiło w ręce batalionów Donbas i Ajdar

We wtorek 16 września na przejściu granicznym w Medyce Fundacja Otwarty Dialog przekazała na Ukrainę hełmy ochronne. 70 hełmów typu PASGT trafi do walczących na wschodzie Ukrainy batalionów Donbas i Ajdar.

Zgodnie z ostatnią nowelizacją rozporządzenia Ministra Gospodarki osoby fizyczne mogą wywozić sprzęt defensywny taki jak hełmy czy kamizelki kuloodporne w „ilości niezbędnej do ich ochrony osobistej”. Co izba celna interpretuje jako 5 sztuk na osobę. Dlatego Fundacja Otwarty Dialog zgromadziła ponad 20 wolontariuszy, którzy pomogli przy przekazaniu sprzętu na granicy.

Hełmy zostały zakupione ze środków ze zbiórki kuloodporni.org, w ramach której Fundacja pomaga wyposażyć ukraińskich żołnierzy i członków Gwardii Narodowej m.in. w chroniące życie kamizelki kuloodporne, czy preparaty do hamowania krwotoków CELOX.