Gorące tematy:

Współpraca Generalnych Prokuratur Kazachstanu i Ukrainy

Delegacja z Generalnej Prokuratury Kazachstanu złożyła oficjalną wizytę w Kijowie, gdzie 9 września spotkała się z Zastępcą Generalnego Prokuratora Ukrainy, V. Kasko.

Jak informuje na swojej stronie internetowej Prokuratura Generalna Ukrainy, wizyta miała służyć wymianie doświadczeń między przedstawicielami prokuratur, w związku z wejściem w życie w Kazachstanie nowego kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego. Kasko miał opowiedzieć podczas spotkania o ukraińskich doświadczeniach związanych z wprowadzaniem kodeksu postępowania karnego, który wszedł w życie w 2012 roku, oraz wyraził gotowość pomocy kazachstańskim śledczym, życząc im przy tym sukcesów we wdrożeniu nowego prawa. 

Tymczasem w Kazachstanie dają się zaobserwować nieustające ataki na opozycjonistów i działaczy społecznych, czego przykładem jest m.in. pościg za wrogiem publicznym numer jeden w kraju, Mukhtarem Ablyazovem. Jeśli władze Kazachstanu chcą wypełnić swoje deklaracje i zobowiązania w dziedzinie praw człowieka i obywatela oraz demokratycznego, transparentnego prawa powinny szukać wsparcia wśród państw Zachodu. Na razie jednak Kazachstan nie podejmuje dialogu z państwami przestrzegającymi międzynarodowych standardów. Trwa też współpraca między organami śledczymi Ukrainy i Kazachstanu w sprawie ekstradycji Ablyazova. List gończy za kazachskim dysydentem wystosowały władze Ukrainy jeszcze za reżimu Janukowycza, ale póki co obecne władze dalej uczestniczą w sprawie.