Gorące tematy:

Oświadczenie Fundacji Otwarty Dialog dotyczące udziału oskarżonej Nadii Savchenko w kampanii wyborczej

Fundacja Otwarty Dialog zapewnia ochronę porwanej przez Federację Rosyjską pilotce Nadii Savchenko poprzez finansowanie pracy zespołu adwokatów oraz obiektywne relacjonowanie procesu sądowego na forum światowym poprzez organizowanie międzynarodowych misji obserwacyjnych.

W ostatnim czasie media rozpowszechniają informacje o uczestnictwie Nadii Savchenko w wyborach w charakterze członka jednej z ukraińskich partii politycznych. W związku z tym oświadczamy co następuje:

  1. Fundacja Otwarty Dialog nie występowała i nie występuje jako strona rozmów o udziale Nadii w wyborach. O decyzji Nadii startowania w wyborach na czele listy partyjnej „Batkivshchyny” dowiedzieliśmy się z mediów.
  2. Fundacja broni Nadii z powodu rażących naruszeń praw człowieka: stawianych jej bezpodstawnych oskarżeń oraz porwania Savchenko przez służby specjalne Federacji Rosyjskiej.
  3. Nadal wspieramy uwolnienie Nadii Savchenko, działając w koalicji z każdym, kto udziela jej wsparcia lub pomocy, niezależnie od przynależności politycznej. Jako Fundacja zwracamy uwagę na niewinność pilotki, fakt jej porwania i naruszenia porozumień międzynarodowych przez Federację Rosyjską.
  4. Udział Nadii Savchenko w wyścigu wyborczym jest aktem jej woli, do którego jak każdy obywatel, posiada prawo.

Jednocześnie, Fundacja Otwarty Dialog ostrzega: siły polityczne, które biorą udział w kampanii wyborczej, powinny z pełną odpowiedzialnością podchodzić do wszelkich oświadczeń związanych z Nadią Savchenko, jak również z innymi więźniami politycznymi i jeńcami wojennymi. Wyścig wyborczy zakończy się, a konsekwencje użycia ich nazwisk w wojnie politycznej mogą pozostawić niezmywalny ślad w życiu tych ludzi. 

W celu otrzymania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:
Andrey Shumskiy, Rzecznik Prasowy na Ukrainie
Fundacji Otwarty Dialog w Ukrainie
Тel. 0675987755 | 0931687879
E-mail: [email protected]