Gorące tematy:

“Otwarty Dialog” między przedstawicielami rządu i społeczeństwa obywatelskiego Kazachstanu w Parlamencie Europejskim

Konferencję poświęconą sytuacji społeczno-politycznej w Kazachstanie po wyborach parlamentarnych w tym kraju zorganizowały: Stowarzyszenie Wolnego Słowa (SWS), Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP) oraz Fundacja Otwarty Dialog.