Gorące tematy:

Kazachstan: apelacje Kozlova i Sapargali zostały odrzucone, znany reżyser Atabaev jest teraz „oskarżony”

Skarga apelacyjna Vladimira Kozlova (lider niezarejestrowanej partii opozycyjnej „Alga”) i opozycyjnego polityka Serika Sapargali została odrzucona w dniu 3 lutego przez sąd apelacyjny Almalinskiego Sądu Miejskiego. Sprawy karne Vladimira Kozlova i Serika Sapargali są prowadzone przez oficerów śledczych departamentu KBN Obwodu Mangistauskiego.

Bolat Atabaev (reżyser, działacz ruchu „Khalyk Maidany”) otrzymał decyzję o zmianie jego statusu z „podejrzanego” na „oskarżonego”. Decyzja została mu wręczona w dniu 3 lutego 2012 r. w Departamencie Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego miasta Almaty. Jako dowód popełnienia przestępstw, przewidzianych w artykule 164 ust. 3 KKK RK, zarzucane mu jest  wystąpienie w mieście Zhanaozen. W stosunku do Bolata Atabaeva zastosowano środek prewencyjny w postaci zobowiązania do nieopuszczania miasta.

Dzień wcześniej, 2 lutego 2012 r., decyzję o zmianie statusu na „oskarżony” otrzymał przywódca ruchu młodzieżowego „Rukh pen til” Zhanbolat Mamay.

Bolat Atabaev, Vladimir Kozlov, Zhanbolat Mamay i Serik Sapargali są oskarżeni o podżeganie do nienawiści społecznej (artykuł 164 Kodeksu Karnego). W dniu 26.01.2012 r. Almaliński Sąd miasta Almaty na posiedzeniu zamkniętym wydał decyzję o aresztowaniu Igora Vinyavskiego, Vladimira Kozlova i Serika Sapargali. Zostali oni zatrzymani w dniu    23.01.2012 r. przez pracowników Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego po przeszukaniach przeprowadzonych w pomieszczeniach biurowych redakcji gazety „Respublika”, partii „Alga!” oraz w ich domach.

Śledczy łączą oskarżenia z tragicznymi wydarzeniami w mieście Zhanaozen, jakie miały miejsce 16 grudnia 2011 r., w trakcie których, według oficjalnych danych, zginęło 16 osób.

Nota biograficzna:

Bolat Atabaev, ur. w 1952 r., reżyser, członek ruchu „Khalyk Maidany”, kierownik artystyczny teatru „Aksarai”.

Zhanbolat Mamay, ur. w 1988 r., dziennikarz, lider kazachstańskiej         organizacji „Rukh pen til”.

Vladimir Kozlov, ur. w 1960 r. Dziennikarz, od 2007 r. – Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Partii Ludowej „Alga!”.   W 2012 r. zgłoszono jego kandydaturę do Freedom Awards (Nagrody Wolności). Vladimir Kozlov jeszcze przed zatrzymaniem odmówił przyjęcia nagrody na korzyść Aizhangul Amirovej. W związku z tym Komitet Organizacyjny Freedom Awards podjął decyzję o przyznaniu dodatkowej nagrody               Vladimirovi Kozlovovi.

Serik Sapargali, ur. w 1952 r. Działacz ruchu „Khalyk Maidany”. W 2011 r. zgłosił swoją kandydaturę na Prezydenta Kazachstanu, nie został jednak zarejestrowany.