Gorące tematy:

Odpowiedź Prokuratury Generalnej Kazachstanu w sprawie A. Derkunskiy’ego

Fundacja Otwarty Dialog zwróciła się do Generalnego Prokuratora Republiki Kazachstanu, Ashata Daulbaev w sprawie Andreya Derkunskiy’ego, kazachskiego adwokata skazanego na karę pozbawienia wolności, którego znaleziono martwego po tym jak oznajmił administracji, że może przedstawić dowody na swoją niewinność. Dziennikarze grupy medialnej „Respublika”, powołując się na swoje źródła w Komitecie Bezpieczeństwa Narodowego Kazachstanu, poinformowali o groźbach, którymi usiłowano zamknąć usta skazanemu adwokatowi oraz jego krewnym. Raport w tej sprawie Fundacja przekazała do Prokuratury Generalnej, apelując o wszczęcie śledztwa, które wyjaśni okoliczności śmierci Derkunskiy’ego. Domagamy się m.in. zapewnienia warunków, w których życie świadków Daniyara Toledinova i Vladimira Caya, nie będzie zagrożone oraz zawieszenia na czas trwania śledztwa pracowników aresztu tymczasowego, którzy według zeznań świadka przyczynili się do śmierci adwokata. 

W odpowiedzi Prokuratura Generalna Kazachstanu przekazała apel do Prokuratury w Almaty, zlecając oddziałowi sprawdzenie przedstawionych przez Fundację dowodów na udział w śmierci Derkunskiy’ego pracowników administracji aresztu śledczego.

Odpowiedź Prokuratury Generalnej KZ na apel Fundacji: