Gorące tematy:

Spotkanie z Salil Shetty

7 września Petro Ohotin z Fundacji Otwarty Dialog spotkał się w Kijowie z Salil Shetty, Sekretarzem Generalnym Amnesty International. Okhotin przekazał Shetyemu raporty przygotowane przez Fundację, monitorujące stan przestrzegania praw człowieka w Kazachstanie oraz sytuację aktywistów ukraińskich nielegalnie uprowadzonych do Federacji Rosyjskiej.

Shetty odwiedził Kijów, gdzie spotkał się z ukraińskimi aktywistami i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Spotkanie poświęcone było m.in. naruszeniom praw człowieka, do których dochodzi w strefie ATO oraz potrzebie wszczęcia niezależnego dochodzenia w sprawie tortur i innych nadużyć stosowanych przez policję w czasie Euromajdanu – do dziś część z osób pozostaje bezkarna. Obok Ukrainy, porozmawiano także o groźbach tortur i ekstradycji kazachstańskich opozycjonistów, w tym o sprawie Mukhtara Ablyazova.

Shetty od 2010 roku stoi na czele Amnesty International, jako Sekretarz rozpoczął program reform decentralizacyjnych, które wywołały szeroką dyskusję w łonie organizacji.