Gorące tematy:

Spotkanie z Rzecznik Praw Człowieka Ukrainy o sytuacji N. Savchenko

O przypadkach nielegalnego uprowadzania ukraińskich obywateli dokonywanych przy współudziale lub bezczynności ukraińskich służb specjalnych rozmawiali 4 września Rzecznik Praw Człowieka Ukrainy, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego oraz adwokaci porwanej pilotki N. Savchenko.

W spotkaniu roboczym udział wzięli m.in. Mark Feygin i Nikolay Polozov, obrońcy Savchenko, przedstawiciele Fundacji Otwarty Dialog, Biura Rzecznika Praw Człowieka – Valeriya Lutkovskaya, Yuriy Belousov, Bogdan Kriklivenko i Yelena Smirnova oraz społeczeństwa obywatelskiego – Albert Zaslavskiy (Kijowski Dom Praw Człowieka), Оleg Levitskiy (Ukraińska Grupa Helsińska Praw Człowieka) i Nazariy Boyarskiy (Centrum Wolności Obywatelskich).

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na mechanizmy współdziałania organizacji społecznych oraz organów władzy w sprawach Razvozzhayeva, Savchenko i Ablyazova.

Mark Feygin opowiedział o sprawie Leonida Razvozzhayeva, uprowadzonego z centrum Kijowa w 2012 roku, porównując jego historię do sprawy N. Savchenko. Z kolei Nikolay Polozov zapewnił o posiadaniu przez ukraińską pilotkę alibi. Skomentował też postanowienie sądu w sprawie przeprowadzenia badania psychiatrycznego Nadii uznając ją za bezprawną i apelując przy tym do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przedstawicieli Fundacji i społeczeństwa obywatelskiego, by kontynuowali wywieranie nacisku politycznego na Rosję i rosyjskich urzędników, którzy mają związek z procesem pilotki.

Lyudmyla Kozlovska, prezes Fundacji Otwarty Dialog zaznaczyła, że porwania i łamanie praw człowieka stanowią typową praktykę służb specjalnych niedemokratycznych państw. Przytoczyła przy tym sprawę Almy Shalabayevey, żony kazachskiego dysydenta i opozycjonisty Mukhtara Ablyazova, która w zeszłym roku została porwana z Włoch i przewieziona nielegalnie do Kazachstanu.

Rzecznik Praw Obywatelskich Ukrainy, Valeriya Lutkovskaya zaznaczyła, że instytucja rzecznika praw obywatelskich jest apolityczna, co ułatwi zbudowanie wspólnej platformy współdziałania społeczeństwa obywatelskiego i państwa. Lutkovskaya wyraziła także gotowość udzielenia pomocy w komunikacji w sprawach Razvozzhayeva, Savchenko i Ablyazova

Petro Okhotin z Fundacji Otwarty Dialog przedstawił obecnym dowody na zakulisowe działania kancelarii adwokackiej „Ilyashev i Partnerzy”, działającej na zlecenie BTA Banku w sprawie Ablyazova toczącej się na Ukrainie.

Spotkanie zapoczątkowało nowy etap we współpracy obrońców praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego oraz władzy w kwestii obrony osób ściganych za działalność polityczną lub uprowadzonych.