Gorące tematy:

Decentralizacja: wstępne wyniki reform

Decentralizacja na Ukrainie, instrumenty wspierania tego procesu i rozwój samorządności regionów były głównymi tematami konferencji “Decentralizacja: wstępne wyniki reform”, która odbyła się 3 września w państwowym centrum prasowym Ukrinform w Kijowie. 

W wydarzeniu zorganizowanym przez Fundację Otwarty Dialog i stowarzyszenie Reanimacyjny Pakiet Reformy uczestniczyli wiodący eksperci z Polski i Ukrainy, a dzięki połączeniu wideo, także eksperci z Odessy, Charkowa, Winnicy i Czerkasów.

Poczynione postępy w pracach nad reformą podsumował Marcin Święcicki, poseł na Sejm RP i przewodniczący polsko-ukraińskiej grupy roboczej ds. decentralizacji. Święcicki podkreślił m.in. konieczność zwiększenia transparentności zasad finansowania, poprawy jakości gromadzenia i przekazywania danych oraz prowadzenia kampanii informacyjnych na dalszym etapie prac.

Timothy Mìlovanov, amerykański ekonomista ukraińskiego pochodzenia, zwrócił uwagę na potrzebę przeprowadzenia reform administracyjnych na Ukrainie, dzieląc się z zebranymi własnymi doświadczeniami. Z kolei Aleksandra Gajewska, radna m.st. Warszawy opowiedziała o polskiej praktyce samorządowej i podkreśliła rolę lidera zmian przy wdrażaniu reform.

Głos w dyskusji zabrali także Aleksander Solontaj z Instytutu Edukacji Publicznej oraz Anna Hopko ze stowarzyszenia Reanimacyjny Pakiet Reform. Solontaj skrytykował scentralizowany system rządzenia, który reprezentował Janukowycz, wskazując jednocześnie na możliwe korzyści z wprowadzenia reform. Hopko także opowiedziała się za decentralizacją, wskazując na konieczność zwiększenia kompetencji regionów i ich odpowiedzialności za lokalny rozwój. Jednocześnie zauważyła, że zaufanie dla rządu wyczerpało się, a społeczeństwo oczekuje działania – Ukraina zna doświadczenia innych krajów, ma ekspertów, brakuje tylko politycznej woli – stwierdziła Hopko.

Kacper Pietrusiński, burmistrz warszawskiej dzielnicy Rembertów, nie zgodził się ze stwierdzeniem, że reformy na Ukrainie trwają już od 23 lat – To była pewna ewolucja, a nie rzeczywiste, głębokie zmiany – powiedział Pietrusiński. Jak zauważył w Polsce długo dyskutowano nad kształtem reform, ale ich implementacja przebiegła bardzo sprawnie – na tyle, że jak stwierdził to reforma samorządowa okazała się być największym sukcesem polskiej transformacji.

Paul Kuhta z Fundacji Otwarty Dialog podkreślił oddolny charakter zmian na Ukrainie, zauważył także, że zmiany nie są fundamentalne, ale stopniowo zmieniają system.

Zagadnieniu decentralizacji na Ukrainie poświęcona jest strona internetowa decentralization.in.ua, administrowana przez kijowski oddział Fundacji Otwarty Dialog. Decentralizaion.in.ua jest platformą wymiany myśli ekspertów, przedstawicieli władz regionalnych i społeczeństwa.