Gorące tematy:

Debata o lustracji w Radzie Najwyższej Ukrainy

Lustracja była jednym ze społecznych postulatów EuroMajdanu. Jej przeprowadzenie pomoże odbudować społeczne zaufanie do władzy. Fundacja Otwarty Dialog wspiera reformy na Ukrainie, aktywnie włączając się m.in. w prace nad ustawą o lustracji. Podczas debaty o lustracji w Radzie Najwyższej Ukrainy, która odbyła się 26 sierpnia przedstawiliśmy zebrane sugestie zagranicznych ekspertów dotyczące poprawek do ustawy „O oczyszczeniu władzy”.

Inicjatorzy projektu, podzielili opinie międzynarodowych ekspertów, dotyczące konieczności przyjęcia sugerowanych modyfikacji i uzupełnień zapisów ustawy, tak aby ustawa spełniała międzynarodowe standardy.  Zgodnie z kalendarzem prac ukraińskiego parlamentu, losy ustawy „O oczyszczeniu władzy” powinny rozstrzygnąć się na początku września.  Fundację w trakcie debaty w parlamencie reprezentował rzecznik prasowy na Ukrainę, Andriy Shumskiy.