Gorące tematy:

Zmiany dotyczące ochrony udzielanej cudzoziemcom

30 sierpnia w życie weszła ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Rozszerzono m.in. katalog osób objętych prawem do świadczeń pomocy społecznej i zdrowotnej. Osoby, które posiadają status uchodźcy, mieszkają w Polsce i spełniają kryterium dochodu będą mogły korzystać z opieki zdrowotnej. Ustawa nie przewiduje już konieczności posiadania obywatelstwa polskiego.

Zmiany dotyczą także edukacji. Po nowelizacji możliwe jest uzyskanie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych przez cudzoziemców, którzy mają status uchodźcy.

Źródło: sejm.gov.pl