Gorące tematy:

Schulz w odpowiedzi na pismo ODF: sytuacja na Ukrainie pozostaje obiektem obaw UE

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Martin Schulz odpowiedział na zapytanie wysłane przez Fundację Otwarty Dialog w sprawie reżysera Olega Sentsova oraz ukraińskich aktywistów aresztowanych na Krymie i przewiezionych bezprawnie do Rosji, gdzie przedstawiono im zarzuty o rzekome uczestnictwo w grupie terrorystycznej i przygotowywanie aktów terroru. 

Schulz wyraził głębokie zaniepokojenie prawdopodobnym użyciem tortur przeciwko aktywistom podczas ich przetrzymywania na Krymie i nielegalnego przetransportowania do Moskwy. Źródłem niepokoju – jak stwierdza przewodniczący PE – jest także odmowa udzielenia wsparcia konsularnego zatrzymanym, których rosyjskie władze po aneksji Krymu nie traktują już jako obywateli Ukrainy.

Jak podkreśla Schulz, Parlament Europejski już kilkakrotnie potępił nielegalną aneksję Krymu dokonaną przez Rosję oraz stanowczo występuje w obronie ukraińskiej jedności, suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej. Jednocześnie zwrócił uwagę, iż PE ubolewa nad pogorszeniem stanu przestrzegania praw człowieka na Krymie i jest głęboko zaniepokojony doniesieniami o zaginięciach, arbitralnych przetrzymywaniach oraz używaniu przemocy i złym traktowaniu działaczy społeczeństwa obywatelskiego, oponentów politycznych i dziennikarzy na Krymie. – Chciałbym ponownie zapewnić o tym, że sytuacja na Ukrainie pozostaje obiektem obaw UE i w szczególności Parlamentu Europejskiego – dodaje. 

Schulz przytoczył także działania podjęte do tej pory w sprawie Ukrainy – m.in. debatę w PE poświęconą Ukrainie oraz rezolucję z dnia 17 lipca 2014 roku. 11 i 16 lipca rozszerzono także sankcje, m.in. poprzez dodanie 11 osób, którym zamrożono aktywa i zakazano wjazdu na teren UE.

Na koniec Schulz podziękował za zwrócenie uwagi na przypadek Olega Sentsova i zobowiązał się do monitorowania sprawy reżysera, a także do dalszego śledzenia sytuacji przestrzegania praw człowieka na Krymie.

Przeczytaj odpowiedź