Gorące tematy:

„Respublikę” czekają aresztowania i przeszukania już w poniedziałek

Komunikat prasowy
27 stycznia 2012 roku

Do OBWE i BIDPCOBWE
Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej
Ministerstw Spraw Zagranicznych państw członkowskich OBWE
Międzynarodowych organizacji obrony praw człowieka
Kazachstańskich i zagranicznych mass mediów

 Z kilku niezależnych źródeł naraz, my – redaktorzy gazety kazachstańskiej „Golos Respubliki”  otrzymaliśmy dziś ostrzeżenie, że kolejnymi obiektami represji politycznych, prowadzonych przez pracowników służb specjalnych z pomocą prokuratorów i sędziów będą dziennikarze naszej redakcji. Celem tych działań będzie niedopuszczenie do dalszych publikacji naszej gazety.

Ostrzeżono nas, że pracownicy gazety już są śledzeni. W poniedziałek, wtorek lub środę w biurze redakcji będzie przeprowadzone przeszukanie, zatrzymania, konfiskata sprzętu komputerowego, nośników danych i dokumentów. Schemat działania będzie podobny, jak w redakcji gazety „Vzglyad”. Przeszukania w mieszkaniach kluczowych pracowników i równolegle w biurach, konfiskata wszystkich urządzeń i nośników danych.

Nasi informatorzy podali nazwiska głównych organizatorów operacji. Według nich, jest to Bilisbekov, naczelnik Departamentu Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i jego zastępca Sadanov, który jest również naczelnikiem Zarządu nr 10 w Almaty, Vladimir Zhumakanov, pierwszy wice-prezes KBN RK oraz Osipow, naczelnik Departamentu nr 10 w Astanie. Podlegają oni bezpośrednio kierownikowi Administracji Prezydenta, Aslanowi Musinovi. Kluczowymi wykonawcami tych działań są: funkcjonariusze Zarządu nr 10 Departamentu Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego miasta Almaty oraz grupa z aparatu centralnego KBN, oddelegowana do m. Almaty.

Ostrzeżono nas, że mogą być zastosowane prowokacje, w tym podrzucenie narkotyków, ulotek wzywających do zmiany ustroju państwowego i obalenia obecnego rządu. W związku z tym oświadczamy, że jesteśmy gotowi na przeszukania, konfiskatę komputerów i innych urządzeń biurowych, nośników danych i dokumentów. NIE POSIADAMY NIC, CO BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. Dlatego też, jeśli w biurach redakcji, w pomieszczeniach spółki z o.o. (pod którą redakcja działa) lub w domach pracowników zostaną znalezione narkotyki, broń, amunicja, ulotki o charakterze wywrotowym w języku arabskim, kazachskim i rosyjskim, wzywające do ataków terrorystycznych, obalenia rządu lub innych podobnych działań, oznacza to, że zostały one podrzucone przez tych, którzy prowadzą to przeszukanie.

Zdajemy sobie sprawę, dlaczego jesteśmy kolejni po Ruslanie Simbinovie, Aizhan Amirovej, Vladimirze Kozlovie, Igorze Vinyavskim i Seriku Sapargali. Bo to właśnie niezależne media kazachstańskie, w tym przede wszystkim gazeta ‘Golos Respubliki”, zapewniają obywatelom przekaz obiektywnych informacji i nie pozwalają odgrodzić kraju od reszty świata za pomocą „żelaznej” kurtyny informacyjnej.

Jesteśmy gotowi na represje i naciski. I tak nie uda się nas zamknąć!
Redakcja „Respubliki”