Gorące tematy:

Igor Vinyavski, Vladimir Kozlov and Serik Sapargali zostali aresztowani na okres dwóch miesięcy na zamkniętym posiedzeniu sądowym

Igora Vinyavskiego, redaktora gazety „Vzglyad”, Vladimira Kozlova, lidera partii „Alga” oraz działacza społecznego Serika Sapargali, zatrzymanych w dniu 23.01.2012 r. przez funkcjonariuszy Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego, nie przywieziono do sądu, gdzie dziś miała zapaść decyzja o przedłużeniu ich aresztu. Według krewnych, sędziowie obawiali się przejawów oburzenia społecznego i pojechali do aresztu śledczego na tzw. posiedzenie wyjazdowe.  Obecnie trwa „rozprawa sądowa” zamknięta, prowadzona przez sędziów Almalińskiego Sądu Rejonowego nr 1 w areszcie śledczym Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego na skrzyżowaniu ulic Winogradowa i Seifullina. Ani krewni, ani publiczność nie zostali wpuszczeni na rozprawę.

26.01.2012 r. o godz. 16.00 w Almalińskim Sądzie miasta Almaty na posiedzeniu zamkniętym zapadła decyzja w sprawie przedłużenia środka prewencyjnego w stosunku do Igora Vinyavskiego, Vladimira Kozlova i Serika Sapargali, którzy zostali aresztowani w poniedziałek, 23.01.2012 r. przez pracowników Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Kazachstanu. Wcześniej, w biurze redakcji oraz partii, jak również w domach zatrzymanych przeprowadzono przeszukania.

Sędzia Almalińskiego Sądu Rejonowego miasta Almaty w dniu 26.01.2012r. wydał decyzję o przedłużeniu aresztowania na okres 2 miesięcy w stosunku do Igora Vinyavskiego, głównego redaktora gazety „Vzglyad”, Vladimira Kozlova, lidera partii opozycyjnej „Alga” oraz polityka Serika Sapargali. 

W wyznaczonym czasie pod gmachem sądu zgromadziło się około 50 osób: dziennikarzy, obrońców praw człowieka oraz polityków. Wszyscy czekali na rozpoczęcie rozprawy i na możliwość chociażby krótkiego spojrzenia na Igora, Vladimira i Serika; chcieli oni także wyrazić swoje poparcie dla tych mężczyzn.

Ludzie trzymali transparenty z hasłami, adresowanymi zarówno do KBN, jak i do samych aresztowanych. Ale w sądzie nie pojawił się ani dziennikarz, ani politycy opozycyjni. Jak poinformowali nas ich adwokaci, sąd postanowił przeprowadzić posiedzenie wyjazdowe, bezpośrednio w areszcie, gdzie znajdują się zatrzymani.

Fundacja Otwarty Dialog wzywa władze Kazachstanu do natychmiastowego uwolnienia Igora Vinyavskiego, redaktora naczelnego gazety „Vzglyad”, Vladimira Kozlova, lidera partii opozycyjnej „Alga” oraz polityka Serika Sapargali. Fundacja Otwarty Dialog przypomina Kazachstanowi o podjętych zobowiązaniach OBWE, dotyczących praw człowieka oraz podstawowych swobód i wzywa rząd Kazachstanu do działania zgodnie z tymi zobowiązaniami, w tym w odniesieniu do gwarancji wolności słowa i prawa do obiektywnej informacji bez ingerencji ze strony władz publicznych, a także wzywa rząd Kazachstanu do przeprowadzenia wszystkich śledztw w sposób otwarty i przejrzysty.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt:
Lyudmyla Kozlovska, Fundacja Otwarty Dialog  [email protected]