Gorące tematy:

„Wybory samorządowe – doświadczenia ukraińskie. Konferencja prasowa SDP i Fundacji Otwarty Dialog”

Przebieg procesów politycznych na Ukrainie wywołuje ostatnio coraz częściej zaniepokojenie w kołach ekspertów światowych. Sam fakt, iż Ukraina w corocznym rankingu wolności słowa, sporządzonym przez organizację międzynarodową „Reporterzy bez granic” w roku 2010, spadła o 42 pozycje i zajęła 131 pozycję (między Irakiem i terenami izraelskimi), bardzo ostro odzwierciedla rzeczywistość zmiany politycznego kierunku rozwoju tego kraju. Wybory do samorządów lokalnych w tym kontekście nie są wyjątkiem.

W październiku 2009 roku termin wyborów lokalnych został przesunięty na dwa miesiące, z końca marca na koniec maja 2010 r., aczkolwiek już po drugiej turze wyborów prezydenckich i sformowaniu zespołu rządzącego, ów termin został całkowicie odwołany i przesunięty na czas nieokreślony. Było to sprzeczne z normą Konstytucji, która ograniczała okres kadencji lokalnych organach przedstawicielskich dokładnie do pięciu lat, lecz w zupełności odpowiadało interesom politycznym pewnych sił politycznych.

Fundacja Otwarty Dialog wraz z Honorowym Patronem Misji Obserwacyjnej od Rządu Polskiego p. Stefanem Truszczyńskim przeprowadziła monitoring wyborów lokalnych w Zachodniej Ukrainie, w obwodach, obejmujących Wschodnie Partnerstwo. Na konferencji prasowej zostanie ogłoszony raport Misji oraz będzie dyskusja ekspertów polsko-ukraińskich stosunków, jaką rolę i znaczenie tę wybory mają dla Polski.

Należy podkreślić, iż aktualne warunki polityczne, a także przyjęcie nowej bardzo kontrowersyjnej ustawy o wyborach lokalnych, który redagowany był bezpośrednio przed początkiem kampanii wyborczej, kwestionuje legitymność tych wyborów. Szczytowym dniem był 1 października, kiedy w trakcie rozgorzałej już kampanii wyborczej Trybunał Konstytucyjny Ukrainy uznał za niezgodną z Konstytucją reformę polityczną z roku 2004 i przywrócił Ustawę Zasadniczą z 1996 roku, podważając legitymność relacji polityczno-prawnych całego ubiegłego okresu, w tym także wybory lokalne.