Gorące tematy:

Opinia prawna – odmowa nadania w Polsce statusu uchodźcy

Do naszej Fundacji dociera coraz więcej sygnałów od obywateli Ukrainy, którym odmawia się nadania w Polsce statusu uchodźcy czy też zgody na pobyt tolerowany.

Tak było np. w przypadku grupy ponad 30 osób z Ukrainy, którzy obecnie przebywają w ośrodku dla uchodźców w Łukowie (woj. lubelskie). Według informacji uchodźców, jedną z przyczyn odmowy, miało być to, że Ukraina jest bezpiecznym państwem, a informacje od międzynarodowych obserwatorów miały nie potwierdzać konfliktów zbrojnych w tym kraju.

Niektóre z osób, które otrzymały taką odmowę:

  • NATALIA KUCHUKHIDZE
  • VOLODYMYR KUCHUKHIDZE
  • STANYSLAV PLOTNIKOV
  • GENNADIY GORETSKYY
  • ANDRRII SAFRONOV
  • MYKOLA SAFRONOV
  • GALYNA MURZAK
  • MYKOLA HODOVANIUK
  • IRYNA HODOVANIUK
  • VALENTINA BONDARENKO

Na prośbę Fundacji Otwarty Dialog Kancelaria Prawna Świeca & Wspólnicy przygotowała opinię prawną, której przedmiotem jest analiza stanu prawnego dotyczącego przesłanek odmowy nadania statusu uchodźcy, udzieleniu ochrony uzupełniającej i braku zgody na pobyt tolerowany obywatelom Ukrainy. Opinię sporządzono w oparciu o następujące akty prawne: ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013 r. poz. 1650).