Gorące tematy:

Postanowienie Departamentu Śledczego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego – Igor Vinyavsky

Postanowienie
o wszczęciu postępowania o sygn. akt 

Ałmaty, 23 stycznia 2012

Starszy Śledczy z Wydziału Śledczego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego w Ałmaty, kapitan Kobenbaev S., po przeanalizowaniu materiału zarejestrowanego w Rejestrze Zawiadomień i Informacji o Popełnieniu Przestępstw pod nr 159 z 13.05.2010r.

ustalił, co następuje:

23 kwietnia 2010 w Ałmaty, na skrzyżowaniu ul. Rozybakiev i pr. Raiymbek, funkcjonariusze Wydziału Drogowego Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Ałmaty zatrzymali samochód marki “Mazda”, numer rejestracyjny V528K2M, prowadzony przez Kiykbaeva K.K., któremu towarzyszyli pasażerowie Z.N. Nurmuhambetova i G.S. Abulhatina. Podczas kontroli pojazdu w bagażniku zostały znalezione i zajęte dwa pudła ulotek w liczbie 3892 egzemplarzy z tekstem w języku kazachskim i jego tłumaczeniem na język rosyjski: “Kirgistan pozbył się złodziejskiej rodzinki – Bakijewych. Już dosyć tego, wywieźmy ich na śmietnik”, gdzie obok ostatniego zdania widniało zdjęcie prezydenta Republiki Kazachstanu.

Według ekspertyzy psychologicznej i filologicznej nr 4238 z dnia 06.05.2010, teksty zawarte w ulotkach noszą cechy wzywania do obalenia siłą rządu Republiki Kazachstanu.
W wyniku dochodzenia stwierdzono, że redaktor naczelny gazety “Vzglyad”, Vinyavsky I.V., po utworzeniu zorganizowanej grupy zajmował się produkcją i dystrybucją ulotek z tekstem zawierającym publiczne wezwanie do przejęcia władzy przy użyciu siły, utrzymania owej władzy przy użyciu siły, narażenia bezpieczeństwa państwa lub siłowej zmiany ustroju konstytucyjnego, naruszenia integralności i jedności jego terytorium przy użyciu siły, jak również, w tym celu, dystrybucją materiałów takiej treści wśród ludności Ałmaty, a mianowicie, Nurmuhambetovej Z.N., Kiikbaeva K.K. i innych.

Mając na względzie powyższe i biorąc pod uwagę, że działania Vinyavskyego I.V. i innych niezidentyfikowanych osób wyczerpują znamiona przestępstwa z art. 170 części 2 Kodeksu Karnego Republiki Kazachstanu i zgodnie z art. 191 Kodeksu Postępowania Karnego niezbędne jest przeprowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawie tegoż przestępstwa, na podstawie artykułów 64, 177, 182, 186, 189, 191-194,

postanawia, co następuje:

1. Wszcząć postępowanie przeciwko Vinyavskyemu Igorowi Vladimirovichowi, urodzonemu w dniu 22.05.1976 i innym niezidentyfikowanym osobom, ze względu na wyczerpanie znamion przestępstwa z art. 170 część 2 Kodeksu Karnego Republiki Kazachstanu.

2. Rozpocząć postępowanie przygotowawcze.

3. Wysłać kopię do prokuratury w Ałmaty.

4. Powiadomić o postanowieniu zainteresowane strony.

Starszy Śledczy

Wydział Śledczy Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego w Ałmaty

Kapitan S. Kobenbaev