Gorące tematy:

Sprawa Kuramshina dyskredytuje Euroazjatycką Unię Gospodarczą

Rosyjscy obrońcy praw człowieka, wśród których znajdują się tacy działacze jak Sergey Kovalov, Lev Ponomarev, Ludmila Alekseyevna, Svetlana Gannushikna, Valeriy Borshchov i inni, zwrócili się do prezydentów państw członkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej żądając zwrócenia uwagi na los więźnia politycznego Vadima Kuramshina.

Obrońcy praw człowieka są przekonani, że życie Kuramshina jest zagrożone, gdyż kazachstańskie służby specjalne wciąż organizują nowe prowokacje i zamachy w kolonii „Zhaman-Sopka“, gdzie jest on przetrzymywany. Wysłanie Kuramshina do miasteczka medycznego na leczenie nie oznacza, że w więzieniach nie będą prowadzone nagonki. Rosyjscy obrońcy praw człowieka domagają się ponownego rozpatrzenia sprawy Kuramshina, która ich zdaniem została sfabrykowana przez służby specjalne, a także całkowitego uniewinnienia i uwolnienia więźnia. Poza apelem działacze chcą zwrócić się do Amnesty International z prośbą o przyznanie Vadimowi Kuramshinowi statusu więźnia sumienia.

Moskwa, 01.07.2014

Służba prasowa Komitetu na rzecz uwolnienia Vadima Kuramshina

Prezydent Federacji Rosyjskiej – V. V. Putin
Prezydent Republiki Białoruskiej – A. G. Lukashenko
Prezydent Republiki Kazachstanu – N. A. Nazarbayev
Rzecznik Praw Człowieka Federacji Rosyjskiej – E. A. Pamfilova
Przewodniczący Rady d/s Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka przy Prezydencie FR – M. A. Fedotov
Rzecznik Praw Człowieka w Republice Kazachstanu – A. O. Shakirov

Powstrzymać brutalne metody walki z obrońcą praw człowieka Vadimem Kuramshinem!

List otwarty

My, przedstawiciele rosyjskich organizacji obrony praw człowieka, apelujemy do was, szefów państw członkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG), o zwrócenie uwagi na sytuację kazachskiego działacza społecznego i obrońcy praw człowieka Vadima Kuramshina.

Vadim Kuramshin został skazany za wymuszenie pieniędzy od pomocnika prokuratora rejonowego, jednak prawdziwym powodem jego prześladowania była działalność, jaką prowadził jako obrońca praw człowieka. Jesteśmy przekonani, że oskarżenie zostało sfałszowane. Postępowanie karne przeciwko Kuramshinovi zostało wszczęte po ujawnieniu przez niego, że w zakładach karnych więźniowie są poddawani torturom i traktowani w nieludzki sposób. Sąd przysięgłych uniewinnił Vadima Kuramshina. Jednak po wystąpieniu obrońcy praw człowieka na konferencji OBWE z referatem na temat praw człowieka i tortur stosowanych w zakładach karnych republiki, werdykt sędziów przysięgłych uchylono, a sprawę przekazano do rozpatrzenia nowemu składowi sędziowskiemu, który skazał go na 12 lat pozbawienia wolności.

Obecnie Vadim Kuramshin w przebywa w kolonii ścisłego reżimu ЕС 164/4 („Zhaman-Sopka“) w obwodzie północnokazachstańskim, gdzie narażony jest na tortury i nieludzkie traktowanie. Jak informuje sam obrońca praw człowieka, administracja kolonii na polecenie urzędników i służb specjalnych wywiera na niego presję. W dniu 2 czerwca 2014 roku po tym, jak dowiedział się o przygotowaniach do kolejnego zamachu na jego życie, Vadim Kuramshin rozpoczął bezterminowy strajk głodowy, domagając się odizolowana od innych więźniów i umieszczenia go w pojedynczej celi, udzielenia mu pomocy medycznej oraz jak najszybszego przeniesienia do innej kolonii.

Vadim Kuramshin – znany na arenie międzynarodowej obrońca praw człowieka, laureat nagrody imienia Ludovica Trarieux za 2013 rok, która jest przyznawana adwokatom zajmującym się obroną praw człowieka, laureat republikańskiej nagrody „Svoboda”, wręczanej działaczom społecznym za istotny wkład w rozwój demokracji i kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Vadim Kuramshin od dawna konsekwentnie reprezentuje pryncypialne stanowisko w kwestii humanizacji systemu penitencjarnego w Kazachstanie. Jest przeciwnikiem odebrania Ministerstwu Sprawiedliwości zwierzchnictwa nad systemem i przekazania go Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. W trakcie pobytu w więzieniu, obrońca praw człowieka nadal zajmował się ujawnianiem przypadków korupcji w systemie penitencjarnym, informował o zabójstwach i torturowaniu więźniów.

To co dzieje się z Kuramshinem rzuca cień nie tylko na funkcjonariuszy w jego państwie, ale dyskredytuje też Euroazjatycką Unię Gospodarczą w całości. Sprawa Vadima Kuramshina pokazuje jak wielka przepaść istnieje między deklaracjami o przywiązaniu do wartości humanistycznych a zapewnieniem prawdziwego bezpieczeństwa dla obrońcy praw człowieka w jednej z republik związkowych.

Apelujemy do was, aby początek istnienia EUG nie został zakłócony przez tragedię i podjęcie rzeczywistych działań, żeby powstrzymać samowolę i tortury w stosunku do Vadima Kuramshina, zapewnić mu bezpieczeństwo, udzielić niezbędnej pomocy lekarskiej, w tym skierować do szpitala, na co nalega sam więzień, jego adwokaci i krewni. Apelujemy także o ponowne rozpatrzenie sprawy Kuramshina — organizacje obrony praw człowieka w Kazachstanie i Rosji przypuszczają, że jego sprawa została sfabrykowana — i pociągnąć do odpowiedzialności funkcjonariuszy struktur siłowych mających związek z fałszowaniem.

Vadim Kuramshin znajduje się na etapie krańcowego wyczerpania fizycznego, jego życie jest zagrożone. Śmierć obrońcy praw człowieka będzie hańbą nie tylko dla Republiki Kazachstanu, ale i dla rządów Rosji i Białorusi. Dla całego świata będzie to znaczyło, że państwa członkowskie Unii w imię interesów gospodarczych zamykają oczy na represje stosowane wobec obrońców praw człowieka w kraju sojusznika, zachęcając do nowych przestępstw.

Przypominamy, że Kazachstan dobrowolnie przyłączył się do międzynarodowej konwencji „przeciwko torturom i innym nieludzkim lub poniżającym godność człowieka rodzajom traktowania i karania“ i wziął na siebie odpowiednie zobowiązania. 

Rada Obrony Praw Człowieka:
Ludmila Alekseyeva, przewodnicząca Moskiewskiej Grupy Helsińskiej
Sergey Kovalev, przewodniczący społecznej komisji d/s badania spuścizny akademika A. Sakharova
Lev Ponomarev, dyrektor wykonawczy ogólnorosyjskiego ruchu „O prawa człowieka“
Aleksandr Cherkasov, Oleg Orlov, Centrum Praw Człowieka „Memoriał“
Svetlana Gannushkina, komitet „Grazhdanskoye sodeystvie“
Valeriy Borshchov, członek Moskiewskiej Grupy Helsińskiej
Yuriy Vdovin, „Grazhdanskiy kontrol“

 Źródło: ablyazov.org