Gorące tematy:

Apel Fundacji Otwarty Dialog do społeczeństwa obywatelskiego oraz rządu Republiki Kazachstanu

Fundacja „Otwarty Dialog” prowadzi stały monitoring poziomu demokracji w Republice Kazachstanu. W ciągu ostatniego miesiąca zauważyliśmy niepokojącą tendencję wzrostu zagrożenia dla organizacji demokratycznych, niezależnych źródeł informacji i wolności osobistej działaczy obywatelskich ze strony organów władzy w Kazachstanie. 

Wszystkie działania skierowane przeciwko wolności jednostki i otwartości społeczeństwa, które mają miejsce i które są relacjonowane w wiadomościach informacyjnych Fundacji, w tym nieuzasadniona odmowa akredytacji polskiej misji obserwacyjnej na wybory parlamentarne, każą nam poważnie zastanowić się nad kwestią przestrzegania przez Kazachstan zadeklarowanych zobowiązań podjętych wobec społeczności międzynarodowej. W szczególności, Kazachstan poważnie narusza Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych:

• o pilnym trybie informowania o przyczynie zatrzymania i oskarżeniach podniesionych przeciwko aresztowanemu (art. 9 pkt 2);

• o wolności słowa i wypowiedzi (art. 19);

• o swobodzie pokojowych zgromadzeń (art. 21);

• o swobodzie zrzeszania się (art. 22).

Fakty te podważają zasadność kontynuowania negocjacji prowadzonych przez obecny rząd Kazachstanu z Unią Europejską w sprawie nowego porozumienia o współpracy w nadchodzących latach. Represje po tragedii w Zhanaozen, która miała miejsce w grudniu 2011 roku, sprawiły, że  Kazachstan spadł poniżej czerwonej kreski, tym samym pozbawiając się tytułu „lidera Azji Środkowej w zakresie zasad demokratycznych”. Aresztowania opozycji i niezależnych mediów na podstawie sfabrykowanych dowodów nadają Kazachstanowi niebezpieczne cechy reżimu represyjnego, który nie jest już uprawniony do podtrzymywania otwartego dialogu między opozycją a rządem.

Fundacja „Otwarty Dialog” wyraża głębokie ubolewanie i zaniepokojenie represjami wobec przedstawicieli opozycji i niezależnych mediów w Kazachstanie i wzywa do:

• natychmiastowej reakcji ze strony Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, OBWE, ONZ i USA, międzynarodowych organizacji pozarządowych i mediów, przedstawicieli międzynarodowego społeczeństwa obywatelskiego, a mianowicie wszczęcia niezależnego międzynarodowego śledztwa w sprawie tragedii z 16 grudnia 2011 r. w Zhanaozen;

• uznania działaczy opozycji i strajkujących, prześladowanych niezależnych dziennikarzy i operatorów aresztowanych w trakcie i po tragedii w Zhanaozen za więźniów politycznych, zażądania od sądów jawnego prowadzenia spraw wszystkich aresztowanych i zatrzymanych, z poszanowaniem praw człowieka i przedstawieniem dowodów, jako że bezprecedensowa fala represji rozpoczęła się w Kazachstanie właśnie w związku z tymi wydarzeniami.

• międzynarodowych obserwatorów do oceny działań organów państwowych w Kazachstanie, które uparcie odmawiają prowadzenia dialogu ze społeczeństwem obywatelskim jako całością;  tłumią napięcia społeczne przy użyciu siły i wspierają sprzeciw wobec opozycji w społeczeństwie; masowo prześladują działaczy i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

Ważne jest, by rząd i prezydent Republiki Kazachstanu natychmiast:

• zaprzestali prześladowań Ayzhangul Amirovej, Vladimira Kozlova, Igora Vinyavskiego, Ruslana Simbinova, Michaiła Sizova, Zhanbolat Mamaia Gulzhan Lepesovej, Talgata Saktoganova, Amangelda Lukmanova, Askara Tokmurzina i innych działaczy ruchu obywatelskiego, przedstawicieli niezależnych mediów, w szczególności redaktorów wideo portalu Stan. kz;

• zwolnili z aresztu wszystkich więźniów i liderów związków zawodowych zatrzymanych w maju 2011, a także aktywnych uczestników i zwolenników strajku w regionie Mangistau;

• znieśli stan wyjątkowy w Zhanaozen i Shepte i zapewnili możliwość wszczęcia niezależnego dochodzenia międzynarodowego w sprawie tragedii w Zhanaozen w 2011 roku.

• wycofali oskarżenia wobec przywódców i działaczy związków zawodowych;

• przywrócili do pracy zwolnionych pracowników i działaczy, którzy domagali się poszanowania podstawowych praw pracowniczych w regionie Mangistau;

• zainicjowali stałe trójstronne negocjacje i proces konsultacyjny z udziałem Państwowej Inspekcji Pracy, pracodawców i niezależnych związków, reprezentujących interesy pracowników w regionie Mangistau.

W celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt: 

Lyudmyla Kozlovska, Fundacja „Otwarty Dialog”, [email protected]