Gorące tematy:

Międzynarodowa misja obserwacyjna do Moskwy i Woroneża ws. porucznik Nadiyi Savchenko w dn.16-18 lipca 2014 r.

Fundacja Otwarty Dialog we współpracy z ukraińskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych organizuje pierwszą międzynarodową misję obserwacyjną ws. porucznik Nadii Savchenko, zatrzymanej przez prorosyjskich terrorystów na terytorium Ukrainy i uprowadzonej do Rosji ukraińskiej pilotki, oskarżonej o morderstwo dwóch rosyjskich dziennikarzy.

Sprawą Nadii zajmuje się rosyjski Komitet Śledczy i moskiewska prokuratura. Nadia jest przetrzymywana w areszcie w Woroneżu, w południowo-zachodniej Rosji. Zgodnie z prawem międzynarodowym, Rosja nie ma żadnego prawa więzić, stawiać oskarżeń i sądzić Nadii. Rosyjskie organy nie dopuszczają do niej przedstawicieli służb dyplomatycznych i konsularnych oraz adwokatów. Oprócz śledczych i przydzielanych z urzędu adwokatów, powiązanych z FSB, nikt nie mógł spotkać się Nadią od momentu jej zatrzymania. Nie wiadomo, w jakim stanie fizycznym i psychicznym się znajduje. 

Nadiya Savchenko

Nadia stała się symbolem oporu społeczeństwa ukraińskiego przeciwko zewnętrznym próbom wywołania wojny domowej na terenie Ukrainy i agresywnych działań o charakterze zbrojnym coraz bardziej otwarcie podejmowanych przeciwko Ukrainie i prowadzonych na jej terytorium przez Moskwę. Prezydent Poroszenko zadeklarował wykorzystanie wszelkich możliwych środków w celu uwolnienia Nadii. W odpowiedzi na prośbę ukraińskiego MSZ Fundacja Otwarty Dialog zaproponowała rozpoczęcie szerokiej kampanii na arenie międzynarodowej i zapewnienie Nadii i jej rodzinie właściwej pomocy prawnej. Adwokatem Nadii, zaangażowanym przez Fundację, w konsultacji z MSZ i rodziną został Mark Feygin, znany rosyjski prawnik, broniący w przeszłości m. in. Pussy Riot, a obecnie reprezentujący także interesy m. in. Mustafy Dzhemileva i Mukhtara Ablyazova.  

Misja uda się do Moskwy na spotkania z przedstawicielami rosyjskich instytucji rządowych i wymiaru sprawiedliwości, jak również przedstawicielstw dyplomatycznych Ukrainy i państw UE, organizacji broniących praw człowieka i mediów. Członkowie misji odwiedzą również Woroneż podejmując próbę uzyskania możliwości spotkania z Nadią, monitorując także warunki, w jakich jest przetrzymywana. Spotkają się także ze śledczymi i zaangażowanymi w sprawę prawnikami. 

W misji udział biorą posłowie na Sejm RP, deputowani do Rady Najwyższej Ukrainy, przedstawiciele ukraińskich organizacji broniących praw człowieka oraz biura ukraińskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Czuwara, [email protected] tel. 534 670 800