Gorące tematy:

Sympozjum: Psychologiczne aspekty postępowania z cudzoziemcami

W Lubaniu na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w dniach 7-8 maja 2014 r. odbyło się sympozjum pt. „Psychologiczne aspekty postępowania z cudzoziemcami”.

Uczestnicy wymienili się doświadczeniami w zakresie postępowania z cudzoziemcami po traumatycznych przeżyciach związanych z konfliktami zbrojnymi, atakami terrorystycznymi oraz prześladowaniami na tle rasowym, czy politycznym. Dyskutowano także na temat sytuacji w krajach pochodzenia cudzoziemców, przyczyn migracji oraz procedur nadawania statusu uchodźcy w prawie polskim.  

Jako eksperci udział w sympozjum wzięli m.in. przedstawiciele Polskiego Centrum Rehabilitacji Ofiar Tortur przy Fundacji Międzynarodowej Inicjatywy Humanitarnej, Urzędu ds. Cudzoziemców oraz 2. Wojskowego Szpitala Polowego we Wrocławiu.

Fundację Otwarty Dialog reprezentowała psycholog Natalia Basko, która opowiadała o objawach Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD) u ofiar tortur i uczestników wojennych wydarzeń opierając się na doświadczeniach z pracy z rannymi aktywistami Majdanu i uchodźcami w Polsce. Przedstawicielka ODF opowiadała także o tym jak przełamać szok kulturowy i pomóc w adaptacji cudzoziemców w obcym kraju.

Uczestnicy programu otrzymali certyfikat: „Psychologiczne aspekty postępowania z cudzoziemcami”.