Gorące tematy:

Pomoc w akomodacji dla uchodźców z Krymu

Do Fundacji Otwarty Dialog z prośbą o pomoc zwróciła się rodzina z Krymu. W czasie referendum, które odbyło się w marcu 2014 r. wykrywali fałszerstwa wyborcze i akcje propagandowe w internecie, sprzeciwiając się dezinformacji szerzonej przez prorosyjskie media.

Po aneksji Krymu odmówili przyjęcia obywatelstwa rosyjskiego. Za prowadzoną w internecie wojnę informacyjną i pozostanie przy ukraińskim obywatelstwie członkowie rodziny byli szykanowani przez władzę. Wielokrotnie też grożono im. By uniknąć zagrożenia zmuszeni byli uciec z Krymu do Polski.

Pomocy w adaptacji do nowego środowiska oraz wsparcia psychologicznego udzieliła im Natalia Basko, psycholog Fundacji Otwarty Dialog.