Gorące tematy:

Cykl spotkań poetyckich „Literatura na Chmielnej”

Fundacja Otwarty Dialog zaprasza na cykl spotkań poetyckich „Literatura na Chmielnej” poświęcony omówieniu kondycji współczesnej literatury polskiej i jej upowszechniania. Codziennie od 16 do 18 lipca 2014 r. przy Polskiej Księgarni Narodowej (ul. Chmielna 10) o godz. 17.30 odbywać się będą spotkania z twórcami, krytykami, wydawcami oraz dziennikarzami. Spotkania będą rejestrowane i emitowane w Internecie przez Telewizję Foksal Eleven. Wstęp wolny. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Szczegółowy program wydarzenia:
16.07 (środa), godz. 17.30 – Warszawa, ul. Chmielna 10 (teren przed Polską Księgarnią Narodową)

Spotkanie „Świetlicki, Polkowski – oblicza konserwatyzmu”

Marcin Świetlicki – ikona poezji polskiej początku lat 90. ubiegłego wieku, lider zespołu Świetliki, ostatnio autor kryminałów – wiele lat temu napisał wiersz „Dla Jana Polkowskiego”. Wiersz ten stał się punktem wyjścia do debaty nad funkcją poezji po antykomunistycznym przewrocie, a samych autorów uczynił na wiele lat oponentami, którzy stoją po dwóch stronach „barykady”. Świetlicki był w tym utworze po stronie niezaangażowania, a fakt, iż wiersz, skądinąd świetnie napisany i być może jeden z najlepszych w dorobku poety, szybko stał się manifestem, dał krytykom do ręki argument, aby antykomunistycznie zaangażowaną poezję Jana Polkowskiego nazywać jako literaturę „prawicową” lub „konserwatywną”, nawet jeśli była ona daleka od tendencyjnych uproszczeń. Dzisiaj jednak, gdy obaj pisarze jakby wracali po latach nieobecności, zaskakująco im do siebie blisko. W gronie młodych pisarzy Świetlicki zaczyna nawet uchodzić za konserwatystę. Czy tak jest naprawdę? Czym wobec tego obie strategie literackie różnią się, a co je do siebie zbliża? W spotkaniu biorą udział: Magdalena Bajer (pisarka) Mariusz Cieślik (Rzeczpospolita) Adrian Sinkowski (Wyspa, Fronda, Teologia Polityczna) Sebastian Duda (Więź) prowadzenie: Tomasz Herbich (Teologia Polityczna)

17.07 (czwartek), godz. 17.30 – Warszawa, ul. Chmielna 10 (teren przed Polską Księgarnią Narodową)

Spotkanie „Literatura w Warszawie, Warszawa w literaturze”

Warszawa od dawna jest „bohaterką” utworów literackich. Czy miasto, jego struktura, zaułki, historia, specyfika, tempo życia, które jest jego udziałem, pomagają raczej pisarzom w tworzeniu, czy przeszkadzają? Są tylko pretekstem, punktem wyjścia, a może czymś znacznie więcej? W końcu miasta, nie tylko zresztą Warszawa, tak mocno obecne choćby w książkach Szczepana Twardocha, Leopolda Tyrmanda, Marka Krajewskiego, występują nie tylko na równych prawach z postaciami z książek, ale z czasem stają się od nich ważniejsze. Jaki obraz Warszawy kształtują pisarze? Czy jest on analogiczny do obrazu, który znamy zza szyb tramwajów i autobusów? Które fragmenty stolicy są najchętniej „eksploatowane” przez twórców, a które w tekstach literackich w ogóle się nie pojawiają? Co jest tego przyczyną? I wreszcie: literacki obraz Warszawy w jakikolwiek sposób jest w stanie pomóc miastu, jego działaniu, czy zupełnie nie?

W spotkaniu biorą udział: Maciej Parowski (Nowa Fantastyka) Małgorzata Büthner-Zawadzka (literaturoznawczyni) Michał Barcikowski (Christianitas) Piotr Gociek (Do Rzeczy) 
Prowadzenie: Tomasz Herbich (Teologia Polityczna)

18.07 (piątek), godz. 17.30 – Warszawa, ul. Chmielna 10 (teren przed Polską Księgarnią Narodową)

Spotkanie „Czy literatura jest życiu publicznemu potrzebna?”

Co się stanie, jeśli literatura zniknie z życia publicznego? Literatura (lub szerzej: kultura, do której zalicza się tak samo teatr, sztuki wizualne, muzyka) bywa dzisiaj instrumentalnie wykorzystywana do działań pozaliterackich, a od samych pisarzy wymaga się „uścisku z teraźniejszością”, opisywania „tu i teraz”, dawania świadectwa naszym czasom. Mimo to, choć mówi się o „upolitycznieniu” kultury, nigdy nie stanowiła ona ważnego punktu zaczepienia dla debaty publicznej. Kulturę wręcz spycha się na margines życia publicznego, a literaturę zastępuje wydarzeniem literackim, za które uchodzą ważne nagrody literackie, rankingi, reklamy w dużych mediach „wyczarterowane” przez wydawców. Czy zatem literatura jest życiu publicznemu do czegoś potrzebna? I z drugiej strony, skoro mówi się o kryzysie czytelnictwa, czy szeroko pojęte życie publiczne jest literaturze dzisiaj potrzebne?  

W spotkaniu biorą udział: Wacław Holewiński (pisarz) Piotr Górski (Res Publica Nowa) Piotr Pałka (Rebelya.pl) Jarosław Sellin (poseł RP)
Prowadzenie: Tomasz Herbich (Teologia Polityczna)