Gorące tematy:

Spotkanie przy Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy

Fundacja Otwarty Dialog zorganizowała debatę towarzyszącą posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE), które odbyło się 24 czerwca 2014 r. w Strasburgu. Debata pt. „Ukraina – cień wojny i poszukiwanie lepszej przyszłości“ (Ukraine – the shade of war and the search for a better future) poświęcona była sytuacji na Ukrainie oraz wyzwaniom strukturalnym, stojącym przed ukraińską władzą. Na zaproszenie ODF w spotkaniu uczestniczyli Yegor Sobolev, szef Społecznego Komitetu Lustracyjnego oraz Anastasiia Chrona, aktywistka z ruchu KrymSOS.

Podczas spotkania omówiono m.in. potrzebę monitorowania przez Radę Europy sytuacji ukraińskich obywateli i aktywistów porywanych na Krymie i wywożonych do Rosji, gdzie uniemożliwia się obrońcom praw człowieka dostępu do porwanych i przedstawia im oskarżenia o działalność terrorystyczną, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności.