Gorące tematy:

Oleg Sentsov: jestem niewinny

Oleg Sentsov, ukraiński reżyser filmowy, scenarzysta, producent i działacz pro-ukraiński oraz trzech jego współpracowników zostało niezgodnie z prawem uprowadzonych z okupowanego terytorium Krymu przez rosyjskich agentów FSB i przekazanych do Moskwy w dniu 23 maja 2014 r.

Sentsov i jego współpracownicy byli przetrzymywani w ukryciu przez siły FSB. Przez wiele dni nikt nie wiedział, gdzie się znajdują. Jednocześnie uprowadzonym nie przedstawiono żadnych zarzutów. Dopiero po wywiezieniu do Rosji – gdzie są obecnie przetrzymywani w areszcie FSB, oskarżono ich o planowanie ataku terrorystycznego i przynależność do organizacji terrorystycznych.

Oleg Sentsov utrzymuje, że nie jest winien stawianych mu zarzutów. Swoje stanowisko podtrzymał podczas przesłuchania, które odbyło się w Moskwie, w poniedziałek 7 lipca 2014 r. Reżyser zaznaczył także, że nie jest niewolnikiem, którego przekazuje się z jednego kraju we władanie innego oraz podkreślił, że jest obywatelem Ukrainy i nie uznaje rosyjskiej okupacji Krymu. 

Nagranie wideo z procesu można obejrzeć tutaj: tvrain.ru i tutaj:

Dotychczasowe informacje, jak również zeznania Olega Sentsova z 7 lipca wskazują wyraźnie, że po zatrzymaniu na Krymie działaczy torturowano.

Obecnie kontakt z zatrzymanymi jest bardzo ograniczony. Ich adwokaci zostali zmuszeni do podpisania oświadczeń o nieujawnianiu akt sprawy, a przedstawicielom władz ukraińskich odmawia się zgody na odwiedzenie działaczy w areszcie. Władze w Moskwie utrzymują, że zatrzymani, jako mieszkańcy Krymu, są obywatelami Rosji.

Fundacja Otwarty Dialog apeluje do Unii Europejskiej o interwencję i zwrócenie się o wyjaśnienia do Federacji Rosyjskiej w sprawie zatrzymanych działaczy ukraińskich. Jednocześnie zwracamy się do władz ukraińskich o wystosowanie kategorycznego żądania natychmiastowego uwolnienia Olega Sentsova i jego współpracowników. Wzywamy także władze rosyjskie do uwolnienia działaczy ukraińskich przetrzymywanych w więzieniu FSB.