Gorące tematy:

Ukraińska ścieżka lustracji – projekt ustawy „O oczyszczeniu władzy”

Społeczny Komitet Lustracyjny Yegora Soboleva, którego aktywnie wspiera Fundacja Otwarty Dialog, opracował projekt ustawy “O oczyszczeniu władzy”, który ma stanowić podstawę prawną procesu lustracyjnego na Ukrainie.

Lustracja jest jednym ze społecznych postulatów EuroMajdanu, który ma ograniczyć dostęp do stanowisk państwowych dla tych, którzy uczestniczyli w naruszeniach praw człowieka. Jednocześnie ustawa ma stworzyć warunki umożliwiające budowę nowego systemu organów władzy państwowej zgodnego ze standardami europejskimi. 

Ukraina

Lustracja

Jehor Sobolev

Ukraiński pedagog, dziennikarz i działacz społeczny. W 2008 r. stworzył biuro śledcze Swidmo. Po tragicznych wydarzeniach na Majdanie mianowany na stanowisko szefa Komitetu Lustracyjnego w rządzie A. Jaceniuka.

Na Ukrainie aktywnie na rzecz lustracji działa Yegor Sobolev, który w marcu 2014 r. został mianowany szefem Komitetu Lustracyjnego funkcjonującego przy Radzie Ministrów Ukrainy.

Projekt ustawy „O oczyszczeniu władzy” jest rezultatem cyklu konferencji prasowych, debat i spotkań, zapoczątkowanych z inicjatywy Fundacji Otwarty Dialog międzynarodową konferencją z 1 kwietnia 2014 r. pt. „Lustracja – rozwiązania dla Ukrainy”, która odbyła się w Kijowie przy udziale ekspertów oraz reprezentantów ukraińskich władz. Za cel postawiliśmy sobie odnalezienie właściwej ścieżki lustracyjnej na Ukrainie, korzystając m.in. z doświadczeń państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Projekt ustawy zakłada kompleksową weryfikację kandydatów do pracy na urzędników państwowych urzędów centralnych i lokalnych wraz z urzędem Prezydenta Ukrainy, deputowanych do Rady Najwyższej oraz Ministrów. 

W myśl ustawy osoby zaangażowane w korupcję, zdradę lub łamanie praw człowieka zwłaszcza w okresie tłamszenia pokojowych protestów na Majdanie zostaną zwolnione ze skutkiem natychmiastowym albo nie dopuszczone do stanowiska na które kandydują wraz z zakazem dalszego ubiegania się o pracę w urzędach państwowych przez okres 10 lat.

Zwracamy się z prośbą do zainteresowanych ekspertów o merytoryczną opinię projektu ustawy.

Projekt ustawy „O oczyszczeniu władzy”

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt:
Agnieszka Piasecka – [email protected]