Gorące tematy:

Monitoring sytuacji przedwyborczej w Republice Kazachstanu 21.12.2011-27.12.2011 r.

Wybory

21.12.2011, Astana

Do Zhanaozen zostaną wpuszczeni obserwatorzy, a wybory deputowanych do Mażylisu (izby niższej) Parlamentu Kazachstanu oraz deputowanych do maslichatów odbędą się w ustalonym wcześniej terminie; w mieście wprowadzono także ograniczenia związane z przeprowadzeniem agitacji wyborczej. Wybory odbędą się w dniu 15 stycznia 2012 roku, ponieważ w rozporządzeniu prezydenta odnośnie wprowadzenia sytuacji nadzwyczajnej w tej jednostce administracyjnej nie ma zakazu przeprowadzenia wyborów. Na terenie miasta będzie ograniczona możliwość przeprowadzenia agitacji wyborczej w postaci zgromadzeń pokojowych, mitingów, pochodów, pikiet i demonstracji, natomiast kampania wyborcza w  mediach będzie odbywać się bez ograniczeń. Z takim oświadczeniem wystąpił na briefingu przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej Kuandyk Yurgankulov. Wspomniał on również o możliwości wjazdu do tego regionu, jak również do informacji o przebiegu wyborów, pracy organów wyborczych oraz działalności wszystkich uczestników procesu wyborczego. 

Źródło: http://www.newskaz.ru/politics/20111221/2347171.html/

26.12.2011, Astana

Miało miejsce spotkanie Przewodniczącego CKW Kazachstanu K. Turgankulova z szefem Sztabu Misji Obserwatorów WNP, E. Slobodą. Przewodniczący CKW wręczył kierownikowi Sztabu Misji Obserwatorów WNP świadectwo akredytacji w charakterze międzynarodowego obserwatora w trakcie wyborów deputowanych do Mażylisu Parlamentu Republiki Kazachstanu w dniu 15 stycznia 2012 r. Według stanu na dzień 23 grudnia, chęć udziału w obserwacji wyborów 2012 r. zgłosiło 99 osób.  Wśród nich 46 osób to przedstawiciele misji BIDPC/OBWE, kolejne 45 osób przyjechało z WNP, a 8 to  obserwatorzy z innych krajów.

Źródło: http://election.kz/portal/page?_pageid=73,1687937&_dad=portal&_schema=PORTAL/

26.12.2011

Odbyło się posiedzenie Rady Zgromadzenia Narodu Kazachstanu. W jego trakcie zostali wysunięci kandydaci na deputowanych do Mażylisu Paramentu, wybierani przez Zgromadzenie. Na liście znaleźli się Zhumatai Aliev, Murat Akhmadiev, Roman Kim, Akhmed Muradov, Rozakul Khalmuradov, Yurii Timoshchenko, Yegor Kappel, Nadezhda Nesterova i Zukhra Sayapova. Przypomnijmy, że Mażylis składa się ze 107 deputowanych, wybieranych w następującym trybie: 98 deputowanych do Mażylisu jest wybieranych na podstawie powszechnego, równego i bezpośredniego prawa wyborczego w drodze głosowania tajnego z list partyjnych (tj. w wyniku wyborów), a pozostałych 9 deputowanych do Mażylisu jest wybieranych przez  Zgromadzenie Narodu Kazachstanu.

Źródło: http://www.kazpravda.kz/c/1324937589/

27.12.2011

Altynshash Dzhaganova, była przewodnicząca partii “Rukhaniyat” żąda anulowania rejestracji listy partyjnej „Ruhaniyata”. A. Dzhaganova zwróciła się do Prokuratury Generalnej z wnioskiem o ocenę prawną działania przewodniczącego “Ruhaniyata” Serikzhana Mambetalina oraz podjęcia odpowiednich działań. Żąda ona również wycofania partii z wyścigu wyborczego. Według niej, podczas kongresu przedwyborczego nie było kworum, a obecne kierownictwo partii nie posiada ani statutu, ani dokumentów założycielskich, ani też pieczęci. Serikzhan Mambetalin otrzymał stanowisko przewodniczącego na VII-m Kongresie Partii “Rukhaniyat” w dniu 16 marca 2010 r. W dniu 26 grudnia ekonomista Mukhtar Tayzhan poinformował o swojej decyzji rezygnacji z udziału w zbliżających się wyborach parlamentarnych oraz odejścia z partii “Rukhaniyat”. Decyzję swą motywuje on chęcią zaprotestowania przeciwko użyciu broni przeciw strajkującym w Zhanaozen.

Źródło: http://www.kazpravda.kz/c/1324937520/

Społeczeństwo

21.12.2011

Posłowie do Parlamentu Europejskiego opublikowali list otwarty do Nursultana Nazarbaeva. W dokumencie potępili oni akty przemocy w Zhanaozenie, wezwali rząd Kazachstanu do wycofania wojsk i zapewnienia przejrzystego dochodzenia w sprawie incydentu, a także do zaprzestania szykanowania działaczy związkowych i grup opozycyjnych. W liście zawarli również żądania rozpoczęcia konstruktywnego dialogu między rządem, zarządem oraz pracownikami firm naftowych. Wśród żądań znalazły się: zwolnienie z więzienia adwokata pracowników naftowych – Natalii Sokolovej, skazanej 8 sierpnia 2011 r. na mocy artykułów 164 (“podżeganie do wrogości społecznej, narodowej, rodowej, rasowej lub religijnej”) i 334 (“Naruszenie porządku organizowania i przeprowadzania zgromadzeń, mitingów, pikiet, marszów i demonstracji”) Kodeksu Karnego. Pod listem widnieją podpisy 47 członków parlamentu.

Źródło:   http://www.guljan.org/ru/news/sos-tribune/2011/December/1082/

21.12.2011, Zhanaozen, Obwód Mangistauski

Zwolnionym pracownikom naftowym obiecano miejsca pracy. Oficjalny przedstawiciel komisji rządowej ds. miasta Zhanaozen, doradca akima (naczelnika) Obwodu Mangistauskiego ds. społeczno-politycznych Zhanna Oyshybaeva oświadczyła, że osobom, które zgodnie z prawem zostały zwolnione z pracy w filii produkcyjnej  “OzenMunayGaz”, “Karazhanbasmunai” SA i u jej wykonawców – “ArgymakTransServis” TOO i «TulparMunayServis” TOO, zaproponowano zatrudnienie w dużych przedsiębiorstwach na terenie całego Kazachstanu, głównie w górnictwie oraz przy wydobyciu  ropy i gazu, a także w firmach usługowych. W pierwszym etapie są oni również zaproszeni do udziału w płatnych pracach publicznych związanych z odbudową miasta Zhanaozen. Wiceminister Pracy i Ochrony Socjalnej Birzhan Nurymbetov zauważył, że 26% zwolnionych pracowników naftowych to Oralmanie (etniczni Kazachowie-repatrianci, którzy przesiedlili się do Kazachstanu z sąsiednich krajów po rozpadzie ZSRR). Ponadto sytuację w Zhanaozenie bada specjalna komisja ds. zbadania wydarzeń w Obwodzie Mangistauskim, w skład której wchodzą: Murat Auezov, Zauresh Battalova, Gabbas Kabyshev, Gaziz Aldamzharov, Ryspek Sarsenbaev, Ninel Fokina, Vladimir Kozlov, Bulat Abilov, Gulzhan Yergalieva oraz inni wybitni działacze społeczni i politycy.

Źródło: http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/204325/

21.12.2011, miejscowość Zhetybai, Obwód Mangistauski

Przedstawiciele władz lokalnych zdementowali informację o „zamieszkach” w miejscowości Zhetybai. Przedstawiciel Akima Obwodu Mangistauskiego Zhanna  Oyshybaeva nie potwierdziła informacji, jakoby w miejscowości Zhetybai zorganizowano miting z udziałem 7000 pracowników. Wiadomość wraz z materiałem filmowym przedstawiającym tę akcję protestacyjną została opublikowana na stronie internetowej „Respubliki” – gazety opozycyjnej w stosunku do oficjalnych władz. Zgodnie z informacją zamieszczoną na portalu, w Zhetybaiu strajkowali pracownicy firm: „Mangistaumunaigaz”, „Munaytelekom”, „Mangistauenergomunay”, „Oil Service Company” TOO oraz „Oil Service Construction” TOO.

Źródło: http://www.respublika-kaz.info/news/politics/19458/

21.12.2011, Moskwa, Rosja

Przewodnictwo we wszystkich organach statutowych OUBZ przeszło od Białorusi do Kazachstanu. Członkami OUBZ (Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym) są Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgizja, Rosja, Tadżykistan i Uzbekistan.

Źródło: http://www.zakon.kz/4463706-v-moskve-proshlo-zasedanie-soveta.html/

23.12.2011

Międzynarodowa organizacja dziennikarska „Artykuł 19” przedstawiła ocenę wolności słowa w Kazachstanie. Zgodnie z oświadczeniem, Kazachstan nadal nie wypełnia zobowiązań podjętych przed przejęciem prezydencji w OBWE. Jako przykład ograniczenia wolności słowa podaje się blokadę informacyjną w Zhanaozenie – w pierwszych dniach zanotowano blokady wielu stron internetowych, odcięcie połączenia telefonicznego, a także zakaz wstępu dziennikarzy do miasta. W oświadczeniu jest mowa o kilku sprawach sądowych dotyczących mediów oraz o blokowaniu popularnych stron internetowych, takich jak LiveJournal. Nazwa organizacji – „Artykuł 19″ odnosi się do Artykułu 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, który głosi, że: „Każdy ma prawo do wolności opinii i jej wyrażania”.

Źródło: http://panoramakz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13548&Itemid=1/

24.12.2011, Aktau

W Aktau odbyło się spotkanie zwolnionych pracowników i przedstawicieli zarządu. Przewodniczący komisji rządowej ds. zbadania wydarzeń w Zhanaozenie, pierwszy zastępca premiera Umirzak Shukeev, a także prezes spółki państwowej „KazMunayGaz” Lyazzat Kiinov i prezes spółki „Razvedka Dobycha „KazMunayGaz” Alik Aidarbaev spotkali się w Aktau ze zwolnionymi pracownikami spółki „Karazhanbasmunai”. Strajkujący pracownicy naftowi „Karazhanbasmunaya” odmówili wyznaczenia spośród swoich członków przedstawicieli do komisji pojednawczej w celu uczestnictwa w negocjacjach z pracodawcami i wypowiedzieli się przeciwko ich zatrudnieniu w innych regionach Kazachstanu. W dniu 25 grudnia Alik Aidarbaev, Prezes Zarządu „Razvedka Dobycha „KazMunayGas” SA oświadczył, że firma przyznaje się do winy wobec pracowników.

Źródło: http://lada.kz/another_news/1591-bastuyuschie-i-chinovniki-po-raznomu-vosprinyali-poruchenie-nazarbaeva.html/

27.12.2011

Fundacja Społeczna „Centrum Badawcze InfoSystem” przedstawiła wyniki badania.   Zgodnie z wynikami sondażu „Nastroje wyborcze Kazachów”, przeprowadzonego od 4 do 23 grudnia bieżącego roku na zamówienie stowarzyszenia społecznego „Media Astana”,  aktywność wyborcza głosujących wynosi 75,2%.

Zgodnie z opublikowanymi danymi, największa liczba wyborców deklaruje chęć głosowania na PLD „Nur Otan” – 80,1%.  Sondaż został przeprowadzony na grupie 1 597 respondentów w 14 obwodach oraz w miastach Astana i Ałmaty. Błąd statystyczny wynosi nie więcej, niż 3,5%.

Źródło: http://www.kazpravda.kz/c/1324936602/

Gospodarka

22.12.2011,Astana

Agencja Standard & Poor’soświadczyła, że masowe zamieszki w naftowych regionach  Kazachstanu nie wywarły natychmiastowego wpływu na ratingi suwerenne Kazachstanu.    Agencja ratingowa Standard & Poor’s oświadczyła, że ratingi suwerenne i prognoza ratingowa Republiki Kazachstanu pozostały niezmienione po masowych akcjach protestacyjnych. Jednocześnie analitycy spółki poinformowali o możliwości zrewidowania tych oświadczeń, jeżeli zamieszki będą miały wpływ na wydobycie ropy, stabilizację polityczną w kraju czy też realizację planu inwestycji.

Źródło:http://www.newskaz.ru/economy/20111222/2353357.html/

22.12.2011

Teliasonerazawarła porozumienie z „Kazakhtelecom” SAo nabyciu udziału w wysokości  49% w „GSM  Kazakhstan SAO „Каzakhtelecom” TOO, działającym pod marką handlową Kcell. Wartośćtransakcji wyniosła 1 miliard 519 milionów dolarów. Teraz GSM Kazakhstan SAO „Kazakhtelecom” TOO jest własnością Fintur Holdings (udział w wysokości 51 procent) i „Kazakhtelecom” (udział w wysokości 49 proc.) Fintur Holdings B.V. jest z kolei własnością TeliaSonera (58,55 procent udziałów) i Turkcell (41,45 proc.) Po zakończeniu obu etapów transakcji efektywny udział TeliaSonera w Kcell będzie wynosił 61,74 proc.

Źródło: http://www.kcell.kz/ru/?l=news&o=display&page=&idx=380/

22.12.2011 

W spółce „KazMunayGaz” miały miejsce przetasowania kadrowe. Prezesem Zarządu spółki państwowej „KazMunayGaz” został Lyazzat Kiinov, teraz już były Wiceminister Ropy i Gazu Kazachstanu. Alik Aidarbaev, który do tej pory zajmował stanowisko Prezesa Rady Nadzorczej, został wybrany na Prezesa Zarządu (Dyrektora Generalnego) „Razvedka Dobycha „KazMunayGaz” SA. Sisengali Utegaliev będzie tymczasowo pełnić obowiązki prezesa rady nadzorczej spółki do czasu wyłonienia nowego prezesa.

Źródłohttp://tengrinews.kz/money/204409/