Gorące tematy:

Wczoraj Ukraina, jutro Polska. Manifestacja pod ambasadą Rosji

Nie zgadzamy się na rosyjską agresję wobec Ukrainy, okupację Krymu i łamanie praw człowieka! W czwartek 12 sierpnia pod ambasadą Rosji głośno zaprotestowaliśmy przeciwko polityce Władimira Putina.

Brak solidarności wobec Ukrainy wypunktował także Przewodniczący Rady Fundacji B. Kramek, nazywając przyjęcie żenującym spektaklem i podkreślając hipokryzję Zachodu.

Tego dnia, z okazji Dnia Rosji w ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie odbyło się przyjęcie. Zebrani świętowali ogłoszenie deklaracji niepodległości państwowej Rosji z 12 czerwca 1990 r. W czasie gdy do placówki ściągali kolejni goście, czekający w kilometrowej kolejce na wejście do ambasady przy ulicy Belwederskiej, po drugiej stronie ulicy odbyła się manifestacja zorganizowana przez Fundację Otwarty Dialog oraz EuroMajdan Warszawa.

Protest wymierzony był przeciwko wyrażaniu przez zebranych biernej zgody na agresję Rosji na Ukrainę. Protestujący skandowali w stronę gości hasła: „Shame on you!” i „Hańba”, chcąc zwrócić uwagę m.in. na konieczność zajęcia wspólnego stanowiska wobec Rosji przez Zachód. Przemawiający podczas wydarzenia Polacy i Ukraińcy mieszkający w Warszawie apelowali także o wdrożenie kolejnych sankcji i bojkot rautów dyplomatycznych organizowanych przez placówki dyplomatyczne Federacji Rosyjskiej.

Brak solidarności wobec Ukrainy wypunktował także Przewodniczący Rady Fundacji Bartosz Kramek, nazywając przyjęcie żenującym spektaklem i podkreślając hipokryzję Zachodu.