Gorące tematy:

Monitoring sytuacji przedwyborczej w Republice Kazachstanu 14.12.2011-20.12.2011

Wybory

15.12.2011, Astana

W siedzibie Centralnej Komisji Wyborczej odbył się briefing dla przedstawicieli kazachstańskich i zagranicznych mass mediów. Zastępca Przewodniczącego CKW, Vladimir Foos przekazał informacje dotyczące przebiegu kampanii wyborczej, jej głównych etapów, podstaw prawnych wyborów, a także wymogów konstytucyjnych i ustawowych, jakie muszą spełniać kandydaci na deputowanych do Mażylisu Parlamentu i maslichatów w Republice Kazachstanu. Została również poruszona kwestia ilości środków budżetowych, przeznaczonych na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów, wyników nominacji i rejestracji list partyjnych, działalności i obowiązków  organów wyborczych, współpracy CKW i uczestników procesu wyborczego z mass mediami, jak również liczby otrzymanych zgłoszeń. Foos oświadczył, że na chwilę obecną do CKW wpłynęło 39 skarg. W dniu briefingu akredytowano 47 obserwatorów zagranicznych, w tym 46 – z misji BIDPC/OBWE oraz jeden z misji obserwatorów Wspólnoty Państw Niepodległych.

 Źródło: http://election.kz/portal/page?_pageid=73,1685666&_dad=portal&_schema=PORTAL/

16.12.2011, Astana

Kazachstańskie partie polityczne, które wezmą udział w styczniowych wyborach do Mażylisu Parlamentu, rozpoczęły agitację wyborczą. Zgodnie z kalendarium kampanii wyborczej, rozpoczyna się ona w momencie upłynięcia terminu rejestracji list partyjnych i kończy się o godz. 00:00 czasu lokalnego w dniu poprzedzającym dzień wyborów, tj. o północy 13 stycznia 2011 r. Centralna Komisja Wyborcza Kazachstanu zarejestrowała listy ośmiu partii: „Nur Otan”, „Ak Zhol”, OSDP, „Auyl”, „Adilet”, Partii Patriotów, „Rukhanyat” oraz Komunistycznej Ludowej Partii Kazachstanu. Według danych CKW, na wybory deputowanych do Mażylisu, którzy mają być wybierani z list partyjnych, zarejestrowano ogółem 386 kandydatów, tj. na każde stanowisko deputowanego pretendują 4 osoby.

Źródło: http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/203970/

16.12.2011, Almaty

ZgromadzenieRepublikańskieSpołeczeństwaDemokratycznego, zorganizowaneprzezPartię Ludową „Alga!” zudziałemKPKorazliderówOSDPAzatzainaugurowałokampanię wyborczą opozycji. W spotkaniu wzięło udział 500 osób. Wśród nich znalazł się przedstawiciel komitetu organizacyjnego na rzecz rejestracji partii „Alga!” Vladimir Kozlov, reprezentanci OSDP Bulat Abilov, Amirzhan Kosanov, Zharmakhan Tuyakbay i inni.   

Źródło: http://www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=3859&l=ru/

Społeczeństwo 

14.12.2011

EksperciFundacjiSpołecznejAr. Rukh. Khak.” („Honor. Duchowość. Prawda.”) prowadzą monitoring pluralizmu politycznego w mass mediach. Zgodnie z ich obserwacjami, przeprowadzonymi od 30 listopada do 10 grudnia, w prasie informacje poświęcone partii „Nur Otan” zajmują 52% miejsca. Na kanałach telewizyjnych zagadnienia związane z partią „Nur Otan” i „Ak Zhol” zajmują po 22% czasu antenowego, najmniej czasu poświęca się partii „Rukhinat” oraz „Partii Patriotów” (po 5 procent dla każdej). 

Źródło: http://o53xo.ojsxg4dvmjwgs23bfvvwc6ronfxgm3y.cameleo.ru/2jmj7l5rSw0yVb-vlWAYkK-YBwk=bmV3cy9wb2xpdGljcy8xOTI4Mi8/

15.12.2011, Astana

Z okazji ukazania się książki pt. „Projekt eurazyjski Nursultana Nazarbaeva, wprowadzony w życie” wydano okolicznościowy znaczek pocztowy z wizerunkiem Nursultana Nazarbaeva. Jego wartość nominalna wynosi 20 tenge, a nakład – 50 000 sztuk.

Źródło: http://www.zakon.kz/top_news/4463198-v-kazakhstane-pojavitsja-pochtovaja.html

16.12.2011 Zhanaozen, ObwódMangistauski

WZhanaozenie, gdzieod17.05.2011 r. trwastrajkpracownikówbranżynaftowej, miałymiejscestarcia. W czasie trwania imprez z okazji Dnia Niepodległości na centralny plac miasta wbiegł tłum ludzi, rozpoczęły się pogromy i podpalenia. Według innej wersji, wydarzenia zostały sprowokowane, aby rozproszyć strajkujących pracowników. Prokuratura podała, że w wyniku starć zginęło 14 osób, a liczbę rannych szacuje się na ok. 80 osób. W tym samym dniu stowarzyszenie społeczne „Khalyk Majdany” („Front Ludowy”) zorganizowało konferencję prasową, na której poczyniono próby przedstawienia obiektywnych informacji dotyczących sytuacji w Zhanaozenie. Dnia 17 grudnia OSDP wystąpiła z inicjatywą utworzenia niezależnej komisji ds. bieżących wydarzeń, a liderzy partii poruszyli kwestię okoliczności, które zmusiły policję do użycia broni palnej przeciwko bezbronnym cywilom. W tym samym dniu, tj. 17.12.2011 r. zostało podpisane rozporządzenie „O wprowadzeniu sytuacji nadzwyczajnej w mieście Zhanaozen obwodu magnistauskiego”, które będzie obowiązywać do 5 stycznia 2012 roku. Na komendanta miasta Zhanaozen wyznaczono naczelnika Wydziału Spraw Wewnętrznych obwodu mangistauskiego, Amanzhola Kabylova. Na znak solidarności z protestującymi, w dniu 17.12. mieszkańcy stacji Shepte zablokowali przejazd pociągu relacji Mangyshlak-Aktobe i zażądali zaprzestania użycia broni przeciwko strajkującym w Zhanaozenie. Jak podaje prokuratura, w wyniku zablokowania torów kolejowych została zakłócona normalna praca kolei, 7 pociągów pasażerskich i 3 towarowe dotarły do miejsc przeznaczenia ze znacznym opóźnieniem. Również 17.12. odbył się miting z okazji 25-lecia wydarzeń grudniowych 1986 roku, na którym Khasen Kozha-Akhmet wezwał ludność do przejścia z protestem pod biuro partii prezydenckiej „Nur Otan” i zapewnił o solidarności z protestującymi w Zhanaozenie. Dnia 20 grudnia odbyło się posiedzenie Rządu RK, na którym omawiane były kwestie sytuacji w Zhanaozenie. Wydarzenia zwróciły uwagę społeczności międzynarodowej: na Ukrainie i w Rosji zorganizowano mitingi poparcia dla strajkujących pracowników naftowych, swoje zaniepokojenie wyraziły również organizacja Human Rights Watch i Departament Stanu USA. Z komentarzem wystąpili także przedstawiciele radykalnego ugrupowania islamistycznego „Żołnierze Kalifatu”, którzy obiecali, że ostatnie wydarzenia nie pozostaną niezauważone.

Źródło: http://rus.azattyq.org/content/zhanaozen_state_of_emergency_kazakhstan/24424972.html/

Gospodarka

14.12.2011

Kazachstan otrzymał 10-procentowy udział w projekcie Karachaganak. Кarachaganak do pole naftowe z kondensatem gazu, znajdujące się w obwodzie zachodniokazachstańskim w pobliżu miasta Aksai.  Eksploatację złoża rozpoczęto w 1979 roku. Wstępne szacunki rezerwy ropy i gazu w złożu wynoszą 1,35 trylionów metrów sześciennych gazu i 1,2 miliardów ton ropy i kondensatu gazu. Połowę z uzyskanych przez Kazachstan 10 procent w projekcie Karachaganak brytyjska spółka BG Group, włoski holding ENI i rosyjski koncern „Lukoil” sprzedały państwu za jeden miliard dolarów. Drugą połowę spółki odstąpiły mu w zamian za wycofanie pozwów sądowych złożonych przez rząd Kazachstanu przeciwko operatorom złoża. Przed przekazaniem Kazachstanowi 10-procentowego udziału eksploatowanego złoża udziały kształtowały się w następujący sposób: do brytyjskiej BG i włoskiej ENI należało 32,5 procent Karachaganak Petroleum Operating Group, Chevron kontrolował 20 procent w grupie, „LUKoil” – 15 procent, a Agip – 32,5 procent.

Źródło:http://tengrinews.kz/money/203788/

15.12.2011, Kazachstan

DochodypięciuprocentmieszkańcówKazachstanukształtują się poniżejminimumegzystencji. W raporcie Urzędu Statystycznego Republiki podano dane z badania przeprowadzonego wśród gospodarstw domowych, według którego w Republice Kazachstanu w trzecim kwartale 2011 r. udział ludności, posiadającej dochody poniżej minimum egzystencji wynosił 5 procent (823 tysiące osób). Na obszarach wiejskich udział ludności, otrzymującej dochody poniżej minimum egzystencji jest trzykrotnie większy, niż w miastach, i wynosi 8,1 procent (607,2 tysięcy osób). Zgodnie z wynikami badania, największa liczba ludności z dochodami poniżej minimum egzystencji przypada na region północnokazachstański (9,8 procent), południowokazachstański (9,7 procent) oraz na obwód akmoliński i mangistauski (7,4 procent).

Źródło: http://tengrinews.kz/private_finance/203905/

16.12.2011

Spółka Państwowa „Kazakhstan Temir Zholy” S.A. („Koleje Kazachstańskie”) przeszła pomyślnie proces certyfikacji przeprowadzony przez międzynarodową firmę SGS. Spółka Państwowa „Kazakhstan Temir Zholy” S.A. uzyskała certyfikat zgodności z międzynarodowymi standardami systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwa ekologicznego i przepisów BHP: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Źródło: http://www.kazpravda.kz/c/1324003795/