Stan wyjątkowy w Zhanaozen

Miasto Zhanaozen, gdzie 16-tego grudnia rozpoczęły się masowe zamieszki i starcia z policją, obecnie pozbawione jest łączności komórkowej i internetowej. Przebywający tam dziennikarze poddawani są presji ze strony policji i władz lokalnych. We wsi Shepte na oczach dziennikarzy policjanci napadli na bloggera Murata Tungyshbaeva, pobili go i skonfiskowali mu kamerę wideo oraz dokumenty.