Gorące tematy:

Dary dla ukraińskich sił zbrojnych

Na potrzeby ukraińskich sił zbrojnych, strzegących wschodniej granicy przekazaliśmy umundurowanie oraz środki ochrony życia. Mamy nadzieję, że nie będą one musiały być wykorzystywane w innych sytuacjach niż pokojowe.