Gorące tematy:

Pięć rodzin z Krymu pod opieką Fundacji

Według szacunków Fundacji Otwarty Dialog, z Krymu może uciec nawet ćwierć miliona Tatarów. Przybysze z półwyspu Krymskiego spotykają się z gestami solidarności lokalnych społeczności. Niektóre z rodzin, funkcjonują dzięki środkom ze składek lokalnych wspólnot – są utrzymywane dzięki wsparciu całych wsi.

Przedstawiciele Fundacji Otwarty Dialog dokonali analizy miejsc do gotowych do przyjęcia rodzin tatarskich, przygotowanych przez lokalnych partnerów fundacji. Jeszcze w marcu pięć rodzin (ok. 25 osób) ma otrzymać wsparcie obejmujące zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, dostępu do edukacji dla dzieci i adaptacji do życia w nowych warunkach. Budżet operacji to ok. 12,5 tys. dolarów miesięcznie.