Gorące tematy:

Wsparcie dla uchodźców z Krymu

Trzynaście rodzin Tatarów przesiedlonych z Autonomicznej Republiki Krymu znajduje się obecnie pod opieką „CARITAS SDD UGKC“ w Drohobyczu, dzięki projektowi finansowanemu przez Fundację Otwarty Dialog. Pomoc obejmuje 65 osób.

Według danych Fundacji do opuszczenia Krymu zostało zmuszonych ponad 6 tys. cywilów i 3,1 tys. wojskowych.

Wsparcie udzielane jest w zależności od indywidualnych potrzeb przesiedleńców. Obejmuje zarówno zakwaterowanie, zapewnienie wyżywienia, zakup lekarstw, odzieży, produktów higieny osobistej czy też artykułów szkolnych. Caritas pomaga również w zakresie dopełniania formalności, poszukiwania pracy. Fundacja Otwarty Dialog na pomoc dla Tatarów Krymskich przekazała na Ukrainę już 9 800 euro. 

Liczba krymskich przymusowych przesiedleńców wciąż rośnie. Według danych z końca kwietnia zebranych przez Fundację do opuszczenia półwyspu zostało zmuszonych ponad 6 tys. cywilów i 3,1 tys. wojskowych. O azyl polityczny w Polsce ubiegało się 212 osób. 

Fundacja adresuje swoją pomoc do najbardziej potrzebujących, zbierając oficjalne informacje m.in. z państwowych administracji obwodowych oraz koordynatorów zajmujących się rozlokowywaniem przesiedleńców oraz współpracując z organizacjami takimi jak: Euromajdan SOS, Krym SOS, Bez granic!.