Gorące tematy:

Mangistau pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej!

My, przedstawiciele sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego w Kazachstanie, zwracamy się do przedstawicieli społeczności europejskiej, polityków Unii Europejskiej oraz organizacji pozarządowych z prośbą o udzielenie pomocy humanitarnej mieszkańcom obwodu mangistauskiego, którzy ucierpieli w wyniku zamieszek.

Już czwarty dzień trwają masowe zamieszki w tym regionie. Pomimo, że MSW poinformowało oficjalnie, że sytuacja została opanowana, a Prokuratura Generalna potwierdziła śmierć zaledwie 11-stu osób, wiadomości napływające od mieszkańców obwodu świadczą o tym, że sytuacja ma się inaczej. Wiele osób zostało zabitych, głównie osób cywilnych, wśród nich młoda dziewczyna, kobieta ciężarna, osoby starsze. Policjanci strzelali do nieuzbrojonych obywateli ostrą amunicją; strzelali na ślepo do tłumu cywili.

Miasto Zhanaozen, gdzie 16-tego grudnia rozpoczęły się masowe zamieszki i starcia z policją, obecnie pozbawione jest łączności komórkowej i internetowej. Przebywający tam dziennikarze poddawani są presji ze strony policji i władz lokalnych. We wsi Shepte na oczach dziennikarzy policjanci napadli na bloggera Murata Tungyshbaeva, pobili go i skonfiskowali mu kamerę wideo oraz dokumenty.

Dzień przed ogłoszeniem przez prezydenta stanu wyjątkowego w regionie, w Kazachstanie zablokowano strony internetowe twitter, you-tube, przeprowadzono również atak DDoS na szereg informacyjnych portali internetowych. Portal „Republika”, który operatywnie informował o wydarzeniach w tym regionie, był niedostępny dla użytkowników kazachstańskich, a forum portalu zostało zaatakowane.

Jest rzeczą oczywistą, że organy władzy celowo wprowadziły blokadę informacyjną, aby Kazachowie nie wiedzieli nic o wydarzeniach, które mają tam miejsce, ani o skali zamieszek, ani o liczbie ofiar, ani też o działaniach samych władz.

Jak podają mieszkańcy miejscowości, do których wprowadzono wojska, zdarzały się przypadki, kiedy sami żołnierze brali udział w aktach grabieży. Wygląda na to, że wojsko, którego celem jest przywrócenie i utrzymanie porządku, samo destabilizuje sytuację.

Nadal pozostaje niezrozumiałe, dlaczego właśnie w mieście Zhanaozen, gdzie od siedmiu miesięcy strajkują pracownicy naftowi, gdzie przez cały ten czas policja i KBN pracują we wzmożonym  trybie, pojawia się grupa niezidentyfikowanych młodych ludzi, którzy inicjują zamieszki i podpalenia budynków administracyjnych. Kto za tym stoi? Kto ma z tego korzyść? Pytań jest wiele, ale jedna odpowiedź jest oczywista – na pewno nie pracownicy naftowi, którzy mieszkają w tym rejonie i którzy chcą pokoju i dobrobytu dla swoich rodzin. 

Prokuratura Generalna bez przeprowadzenia procesu sądowego ogłasza swoje „wyroki”, nazywając strajkujących pracowników naftowych „przestępcami”. We wsi Shepte zarejestrowano przypadek zastrzelenia przez policjantów osób cywilnych, które zablokowały tory kolejowe na znak protestu przeciwko działaniom władzy, tłumiącej zamieszki w Zhanaozenie przy pomocy krwawych metod. Jest oczywiste, że władza, nie kontrolując sytuacji, pogarsza tylko stan rzeczy, przelewając krew cywili.  

Obecnie, po tragicznych wydarzeniach w obwodzie mangistauskim, setki rodzin zostały pozbawione dachu nad głową i środków na utrzymanie. Wielu straciło jedynych żywicieli rodziny. Wygląda na to, że władza nie zamierza pomagać poszkodowanym, ponieważ nadal prowadzi operacje karne w regionie.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie mieszkańców tego regionu, kierując do nich pomoc humanitarną w postaci produktów żywnościowych, odzieży i materiałów budowlanych. W tym celu należy utworzyć komisję, składającą się z przedstawicieli Unii Europejskiej i lokalnych organizacji pozarządowych, która będzie sprawować nadzór nad przebiegiem tej pomocy.

1. Kadim Kuramshin, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ds. Utworzenia Republikańskiej Organizacji Społecznej „Przeciwdziałanie Samowoli”
2. Kairbay Kusainov, inicjator utworzenia Republikańskiej Organizacji Społecznej „Przeciwdziałanie Samowoli”
3. Aleksandr Danchev, dziennikarz, inicjator Republikańskiej Organizacji Społecznej „Przeciwdziałanie Samowoli”
4. Ruslan Ozdoev, obrońca praw człowieka, inicjator Republikańskiej Organizacji Społecznej „Przeciwdziałanie Samowoli”
5. Kazamat Zhetpisbaev, Przewodniczący Ruchu „Abyroi”
6. Ulan Shamshet, Dyrektor Wykonawczy Fundacji Społecznej „AYKAP”
7. Margarita Uskembaeva, Fundacja Społeczna „Instytut Równych Praw i Równych Możliwości w Kazachstanie”
8. Andrei Prigor, Związek Zawodowy „Zhanartu”
9. Baktygul Kanatov, kierownik Aktiubińskiej Filii Obwodowej ROP „Shanyrak”
10. Zhasaral Kuynyshalin, Przewodniczący Organizacji Społecznej „Zhasa, Azattyk!”
11. Tamara Aukenova, Fundacja Społeczna „Kuretamyr”
12. Zauresh Battalova, Prezes Fundacji Społecznej „Fundacja Rozwoju Parlamentaryzmu w Kazachstanie”
13. Maks Bokaev, Dyrektor Organizacji Pozarządowej „Arlan”
14. Organizacja Społeczna „Pokolenie”, I. Savostina
15. Ruch Republikański „Kobiety Kazachstanu”, D. Alenova
16. Fundacja Społeczna „Dziennikarze w potrzebie”, R. Taukina
17. Fundacja Społeczna „Kuretamyr”, A. Kadyrbaeva
18. Organizacja Społeczna „Centrum Obrony Praw Człowieka”, P. Kasimova
19. Fundacja Społeczna „Detar”, A. Sarmagambetova
20. Fundacja Społeczna „Mertebe”, M. Amankul
21. Organizacja Społeczna „ALFA”, А. Tezekpaeva
22. Fundacja Prywatna „Dialog +”, W. Makhotina
23. „Rodzina Górnicza”, N. Tomilova
24. Organizacja Społeczna „Społeczny Komitet Obrony Praw Człowieka Obwodu Północno-Kazachstańskiego, S. Izmailov
25. Organizacja Społeczna „Społeczny Komitet Obrony Praw Człowieka”, Igor Kolov
26. Organizacja Społeczna „Rosyjski Publiczny Związek Kulturalny”, Nikolai Chumakov
27. Organizacja Społeczna „Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka i Wolności Obywatelskich”, S. Leonov
28. Organizacja Społeczna „Związek Ochrony Praw Konsumentów Obwodu Kustanajskiego”, N. Shteinbek
28. Organizacja Społeczna „Związek Przedsiębiorców Sektora Usługowego”, A. Mloznyak
30. Organizacja Społeczna „Związek Zawodowy „Górnik”, A. Zhusupov
31. Kazachstańska Fundacja Społeczna „Talmas”, O. Berezutskaya
32. Organizacja Społeczna „Związek Ochrony Praw i Swobód Obywatelskich”, R. Simbinova