Gorące tematy:

Konferencja: Ukraina na rozdrożu – analiza powyborcza

28 maja, Fundacja Otwarty Dialog zorganizowała w Rzymie konferencję zatytułowaną: “Ukraina na rozdrożu: analiza powyborcza” [Ucraina al bivio: analisi post-elettorale]. Konferencja odbyła się gościnnie w siedzibie organizacji Consiglio Italiano del Movimento Europeo.

Spotkanie miało na celu wzbudzenie dyskusji na temat aktualnej sytuacji na Ukrainie, jak również wspólną analizę wyzwań stojących przed nowym prezydentem po wyborach, które odbyły się 25 maja.

Zaprosiliśmy do udziału w konferencji grupę ekspertów ze świata akademickiego, świata polityki, mediów oraz przedstawicieli społeczności obywatelskiej. Członkowie panelu podzielili się z publicznością swoimi doświadczeniami oraz przedstawili swoją analizę wydarzeń na Ukrainie i roli jaką odgrywają w tej sytuacji czynniki zewnętrzne. Wiele aspektów wzbudziło szczególne zainteresowanie publiczności. Różnorodne opinie oraz doświadczenia prezentujących, a także ożywiona debata z publicznością zapewniły intensywną trzygodzinną dyskusję.

Na zaproszenie Fundacji Otwarty Dialog, do Rzymu przyjechała również Olesya Zhukovska, dzielna działaczka i wolontariuszka z Majdanu, która raniona przez snajpera, opublikowała słynną już wiadomość na Twitterze: “Umieram”. Olesya podzieliła się z obecnymi swoimi wzruszającymi wspomnieniami, opowiedziała o postrzale, o trudnym okresie rekonwalescencji oraz o marzeniach o wolnej i demokratycznej Ukrainie.

Fundacja Otwarty Dialog wspiera otwartą wymianę poglądów na temat najważniejszych bieżących wydarzeń w krajach objętych działalnością. Dążymy do tego, żeby zapewnić wszystkim obywatelom możliwość skonfrontowania własnych opinii z opiniami ekspertów oraz wyrażenia poglądów na tematy bezpośrednio ich dotyczące.

Konferencja zorganizowana w Rzymie wpisuje się w ramy kampanii mającej na celu podnoszenie świadomości szeroko pojętego społeczeństwa europejskiego na temat aktualnych wydarzeń na Ukrainie. Emocje, które towarzyszyły temu wydarzeniu są dowodem na wielką potrzebę dialogu oraz debaty na ten temat, również w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Zdjęcia autorstwa Yulii Vassiliyevej.